Proaktiv overvågning og drift

Hos Network Solutions udfører vi proaktiv overvågning og drift af vores kunders løsninger 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Desuden er alle vores Networks Solutions medarbejdere placeret i Danmark

Eltels NOC er placeret i Herlev og er døgnbemandet med teknisk uddannet personale, der har specifikke kompetencer i system- og netværksovervågning. Alle NOC-medarbejdere er dansktalende, sikkerhedsgodkendte svarende til kundernes krav og behersker teknisk engelsk og hos Eltel arbejder vi desuden efter ITIL-principperne og er ISO 27001 certificeret.

Når kunderne henvender sig til vores NOC sker det via ”Single Point Of Contact” ved alle kundehenvendelser, som kan ske via telefon, mail eller ved webadgang til Eltels sagsstyringssystem. Den gennemsnitlige besvarelsestid for telefonopkald er væsentligt under 60 sekunder og der kan tilbydes integration til de fleste sagsstyringssystemer.

Med Eltels overvågningssystem sikrer vi, at Eltels NOC modtager alarmer ved fejl på kundernes løsninger. Ved fejl opretter vi en ”Incident” i Eltels sagsstyringssystem og forsøger derefter, at rette fejlen som ”First Time Fix”. Øvrig fejlretning foretages af Eltels Technical Office, som står for den daglige drift og har afsat ressourcer, der om nødvendigt er klar til at understøtte vores NOC.

Onsite fejlretning foretages af de kørende teknikere i Eltels Onsite service, og via vores flådestyringssystem kan vi lokalisere og tildele opgaven til nærmeste og bedst kvalificerede tekniker.

Vores kunderne oplever hurtig, effektiv og sikker sagshåndtering efter standardiserede processer, idet vores medarbejdere altid er opdaterede omkring relevante politikker, procedurer, systemer/applikationer, produkter, driftssituationen og aktuelle problemer og løsninger. Dette understøttes af Eltels ITIL-processer, herunder Eltels Continual Service Improvement process og Knowledge Management process.

Vi agerer således proaktivt i forholdt til at indsamle relevant information, og vi sikrer, at denne information altid er lett ilgængelig for alle medarbejdere, der supporterer kunderne.

Kontaktperson

Susanne Rosendahl

Forretningsområdechef, Network Solutions
+45 88 13 50 00 susanne.rosendahl@eltelnetworks.com