Mobilkommunikation

Eltel varetager alle opgaver inden for, installation, vedligehold og service af mobilnettet i Danmark.