Eltels historie

I 2001 købte det finske private equity-selskab CapMan, firmaet IVO Transmission Engineering fra forsyningsselskabet Fortum. Baggrunden for overtagelsen var den kommende deregulering af markedet for produktion og transmission af energi. De nye teknologier til mobilteknologi såsom 3G drev også efterspørgslen efter netværk. De nye ejere påbegyndte arbejdet med at omdanne virksomheden fra en statsaktør til en privat, kundefokuseret virksomhed.

I 2003 erhvervede Eltel et transmissionsselskab i Polen med 180 ansatte. Eltel besluttede også at gå ind på markedet for mobil- og landbaseret telekommunikation i Polen i perioden 2004-2007 og voksede betydeligt gennem opkøb.

Året 2004 er en milepæl i Eltels historie. Virksomheden blev købt af IK Investment Partners, der fusionerede det med Swedia Networks. Omsætningen blev herefter fordoblet, og virksomheden havde nu i alt 6.000 ansatte. Eltel Networks Oy blev en af ​​de førende virksomheder i Nordeuropa inden for planlægning, konstruktion og vedligeholdelse af el- og telekommunikationsnetværk.

Efter fusionen med Swedia fulgte en periode med konsolidering og yderligere opkøb. Fokus var på at samle tjenester og leveringsprocesser for at styre kundeordre så effektivt som muligt.

I 2008 var Eltel vokset fra en omsætning på 192 mio. EUR i 2001 til 845 mio. EUR og til godt 9.300 ansatte.

I 2011 oplevede markedet for Infranet et løft, og Eltels nettosalg steg med 18% sammenlignet med året før. Eltel fortsatte med at udvide og udvikle samarbejdet og udvekslingen af ​​kompetencer mellem lande.

Eltel har siden februar 2015 været børsnoteret på Nasdaq Stockholm OMX.

2018 lancerede Eltel strategien Operational Excellence efter et par års tilbagegang. Strategien fokuserer på Eltels hjemmemarkeder og frasalg af de dele der ikke er kerneforretning.