Ledelsen i Danmark består af følgende personer:

Claus Metzsch Jensen

Direktør DK og Forretningssupport

Claus Metzsch Jensen
Direktør DK, Forretningssupport
claus.metzschjensen@eltelnetworks.com

Ulrik Holm Hansen

Kommerciel Direktør

Ulrik Holm Hansen
Kommerciel Direktør
ulrik.hansen@eltelnetworks.com

Yathukulan Kankesan

Finansdirektør

Yathukulan Kankesan 
Finansdirektør
yathukulan.kankesan@eltelnetworks.com

Jonas Vidar Kristiansen

HR Direktør & COO

Jonas Vidar Kristiansen
HR Direktør & COO
jonas.vidarkristiansen@eltelnetworks.com

Karin Brejnholt-Kjellerup

Advokat

Karin Brejnholt-Kjellerup
Advokat
Karinkyhn.Brejnholt@eltelnetworks.com

Jakob Rohmann

Indkøbs- og logistikchef

Jakob Rohmann
Indkøbs- og logistikchef
jakob.rohmann@eltelnetworks.com

Forretningsområder

Carsten Knudsen

Forretningsområdechef, Power

Carsten Knudsen
Forretningsområdechef, Power
Carsten.Knudsen@eltelnetworks.com

Jonas Brødløs

Forretningsområdechef, Infrastructure West

Jonas Brødløs
Forretningsområdechef, Infrastructure West
jonas.brodloes@eltelnetworks.com

Martin Skov Nielsen

Forretningsområdechef, Infrastructure East

Martin Skov Nielsen
Forretningsområdechef, Infrastructure East
martinskov.nielsen@eltelnetworks.com

Kim Deschler

Head of Strategic Business Unit

Kim Deschler
Head of Strategic Business Unit
Kim.Deschler@eltelnetworks.com

Susanne Rosendahl

Forretningsområdechef, Network Solutions

Susanne Rosendahl
Forretningsområdechef, Network Solutions
susanne.rosendahl@eltelnetworks.com

Michael Have Dyremose

Forretningsområdechef, Mobile & Access

Michael Have Dyremose
Forretningsområdechef, Mobile & Access
michael.have.dyremose@eltelnetworks.com