Eltel sikrer elforsyningen til det kommende Fårevejle Varmeværk

Eltel sikrer elforsyningen til det kommende Fårevejle Varmeværk

Via etablering af et nyt elforsyningsanlæg skal Eltel sikre elforsyningen til det kommende Fårevejle Varmeværk, som Odsherred Forsyning opfører. Formålet med at etablere det nye varmeværk i Odsherred kommune er at understøtte skiftet væk fra olie- og gasfyr – og over til fjernvarme. At få lavet de ændringer i forsyningsnettet, som gør, at vi som nation kan løsrive os fra en afhængighed af gas er blevet en prioritet fra politisk side og derfor er der flere lignende projekter i horisonten for Eltel.

3 min

En pakkeløsning


Konkret skal Eltel etablere en transformerstation, der kan håndtere 10kV og 0,4 kV elforsyning af det kommende fjernvarmeværk, der opføres af Odsherred Forsyning i udkanten af Fårevejle Stationsby i Odsherred kommune. Selve transformerstationen udgøres af et 13 meter langt speciallavet containerhus, der kobles på elnettet og forsyner varmeværket med den korrekte spænding.

Fjernvarme er varmeproduktion via et lokalt og fælles varmesystem, hvor vandet cirkulerer rundt og bliver transporteret fra varmeværket og ud til borgernes radiatorer eller gulvvarme. Når fjernvarmevandet har afgivet varme ude hos forbrugeren, løber det afkølede vand retur til værket, hvor det igen bliver opvarmet og sendt ud på ny. Selve opvarmningen af vandet sker ved hjælp af transformerstationen, som Eltel nu installerer.


Uafhængigheden af gas spreder sig

Da uafhængighed af gas står meget højt på den politiske dagsorden, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der vil opstå en del lignende projekter i nærmeste fremtid. Etableringen af varmeværket er netop et udtryk for den dagsorden og ambitionen om en hurtig udfasning af gasfyr.

”Vi ser ind i et marked, som er i vækst og hvor efterspørgslen på fjernvarme er stigende. At blive fri af gas og overgå til fjernvarme er et behov for såvel kommuner, som for borgere. Derfor er det glædeligt, at Eltel er med til at dreje på nogle helt konkrete hjul, der gør, at vi alle sammen kan blive endnu mere uafhængige af import af gas”.
- Claus Metzsch Jensen, Direktør Eltel Danmark

 

Et skift til fjernvarme reducerer Co2-udledningen

Et skift til fjernvarme er et skift til en grønnere varmeløsning. For hver borger,
der skifter til fjernvarme og dermed skifter væk fra et olie- eller gasfyr reduceres co2-udledningen årligt med 5 tons*. Derfor er en investering i infrastruktur, der prioriterer fjernvarme et skridt i den rigtige retning, når det kommer til at sikre et bedre miljø.  

*Kilde: Rapport - Fjernvarme i Fårevejle St. 2022-2024 – Odsherred Forsyning 

For yderligere information, kontakt:
Mark Sørensen, Kommunikations- og presseansvarlig, Eltel Networks Danmark

Tel: +45 2753 9466, mark.sorensen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en førende nordisk leverandør af tjenester inden for el- og telekommunikationsnetværk. Vi leverer en bred vifte af løsninger lige fra vedligeholdelses- og opgraderingstjenester til projektleverancer. Dette inkluderer design, planlægning, konstruktion, installation og sikring af drift af elektricitets- og kommunikationsnetværk til en bæredygtig og forbundet verden, både i dag og for fremtidige generationer. I 2022 omsatte Eltel for 823.6 mio. EUR. Antallet af ansatte er i øjeblikket ca. 5.000, hvoraf ca. 500 er ansat i Danmark. Eltel er børsnoteret på Nasdaq Stockholm.