Få Eltel som eMobility installationspartner

Potentialet inden for eMobility er enormt, da udviklingen kun peger i én retning - nemlig mod vækst. Både den offentlige transport og erhvervslivet står overfor en fremtid, hvor eMobility er løsningen, når det kommer til transport. Med Eltel som installationspartner i udrulningen af ladestandere vil I stå stærkt i et eMobility marked under stor forandring.

Få Eltel som installations- og udrulningspartner på eMobility markedet

Eltel er en stærk samarbejdspartner på eMobility markedet i Norden og vil de næste mange år fortsat have et skarpt fokus på at opkoble ladeløsninger for vores erhvervskunder.

eMobility markedet vil de næste par år komme til at opleve store forandringer, og med godt 500 kørende teknikere, overvågning og vedligeholdelse af forsyningsnettet er I som ladestanderleverandør i trygge hænder - med Eltel som udrulningspartner.

Få en stabil installationspartner i et marked i rivende udvikling

Etableringen af ladestandere i Danmark er i rivende udvikling. Ifølge rapporten Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur*, som blev udarbejdet af Kommissionen for grøn omstilling af personbiler i februar 2021, foreligger der en forventning om, at der inden 2025 vil være etableret mere end 23.000 offentligt tilgængelige ladestandere på tværs af landet. Det er den udvikling i grøn infrastruktur, som Eltel er godt i gang med at realisere via en opgradering af elnettets infrastruktur.

Vi installerer og opkobler ladestandere til den tunge trafik

Foruden de almene el-biler vil der komme et gevaldigt ryk inden for den såkaldte tunge erhvervstransport, såsom lastbiler, busser, varevogne og sågar færger, hvor Eltel kan byde ind med specialviden og knowhow fra vores mange projekter.

Vi er eksperter i forsyningsnettet

Hos Eltel har vi en unik tilgang til e-Mobility markedet, da vi har mulighed for at spille på flere tangenter. Eltel er allerede etableret som storleverandør af strømforsyning til netop ladestandere via det såkaldte forsyningsnet. Det giver os en unik indgangsvinkel til det ulmende e-Mobility marked i de kommende år.

Kontaktperson