Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet

I Eltel hedder vores overordnede målsætning ”Goal Zero”. Det betyder, at vi arbejder med en vision om nul arbejdsulykker, nul kundeklager og ingen miljøuheld.

Vores medarbejdere

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv og de er enormt dygtige til det, de laver. Men de arbejder også i risikofyldte miljøer, og derfor sætter vi aldrig sikkerheden på spil. Vi lægger vægt på at uddanne og træne vores medarbejdere i sikkerhed, og vi arbejder efter et sikkerhedsslogan, der hedder ”I Eltel arbejder vi sikkert, ellers arbejder vi ikke”.

Vores kunder

Vi imødekommer vores kunders krav i forhold til sikkerhedsgodkendelser og certificeringer, samt forpligter os samtidig til at håndtere vores kunders henvendelser og problemstillinger professionelt og effektivt. Vi ønsker at levere kvalitetsprodukter og serviceydelser rettidigt til vores kunders fulde tilfredshed.

Værner om miljøet

Vi arbejder aktivt med forebyggelse af forurening og vores ydelser skal belaste miljøet mindst muligt. Vi arbejder for at reducere vores samlede CO2 udledning ved at fokusere på miljørigtig kørsel og styring af vores bygningers energiforbrug. Vi vil samtidig reducere vores samlede affaldsmængder.

Vi inddrager væsentlige leverandører og kunder i vores miljøarbejde og arbejdsmiljøarbejde.

Vi kommunikerer åbent omkring kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøforhold og deler viden og erfaringer internt og eksternt.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores ydelser, produktionsapparat og produktionsprocesser, både i forhold til kvalitet, miljøbelastning og arbejdsmiljø – og overholder naturligvis gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Eltel er certificeret i henhold til følgende standarder:

  • ISO 9001
  • ISO 45001
  • ISO 14001
  • ISO 27001

Eltel har endvidere underskrevet FN’s Global Compact og dets 10 principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Eltel rapporterer også sine miljødata i overensstemmelse med Carbon Disclosure Project.