Sikkerhed, miljø og kvalitet

Hos Eltel er vi fast besluttet på at kommunikere åbent omkring vores sikkerheds-, miljø-, og kvalitetsforhold, og vi deler gerne vores viden og erfaringer såvel internt som eksternt. Her på siden kan du læse om vores tilgang til sikkerhed, miljø og kvalitet i hverdagen.

Vi arbejder sikkert, ellers arbejder vi ikke!

I Eltel hedder vores overordnede målsætning ”Goal Zero”. Det betyder, at vi arbejder med en vision om nul arbejdsulykker, nul kundeklager og ingen miljøuheld.

Og for os betyder sikkerhed og trivsel for vores medarbejdere alt. Foruden at være enormt dygtige så arbejder mange af vores medarbejdere også i risikofyldte miljøer. Netop derfor kræver det, at vi aldrig går på kompromis med sikkerheden i hverdagen.

Som en del af vores fokus på sikkerhed lægger vi stor vægt på at uddanne og træne vores medarbejdere i sikkerhed. På den måde gør vi vores allerbedste for at sikre, at alle kommer sikkert hjem – hver dag.

Gennem vores arbejdsmiljøorganisation har vi løbende fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel og arbejder indgående med forebyggelse af ulykker og erhvervsrelaterede sygdomme.

Livreddende sikkerhedsregler

Hos Eltel har vi et stort fokus på sikkerhed og vi arbejder løbende med at opretholde et sikkert arbejdsmiljø. Det kommer blandt andet til udtryk i de regler vi efterlever i vores hverdag. Dem kan du få et indblik i i nedenstående animationsvideo.

Sikker Jobanalyse

Ét af de redskaber vi bruger i hverdagen til at undgå ulykker er Sikker Jobanalyse, forkortet "SJA". I video herunder kan du få et indblik i hvordan vores teknikere arbejder med SJA i hverdagen.

 

Certifikater

Hos Eltel har vi et ledelsessystem, der er certificeret i henhold til ledelsesstandarderne:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • ISO 45001 (arbejdsmiljø)

Ydermere er vi certificeret i henhold til jernbanesikker via:

  • DS 21001 (jernbanesikker)

Certificeringerne auditeres løbende af det certificerende organ; Intertek.

Vi imødekommer altid vores kunders krav i forhold til sikkerhedsgodkendelser og certificeringer. Ydermere forpligter vi os samtidig til, at håndtere vores kunders henvendelser og problemstillinger professionelt og effektivt.

Hos Eltel har vi en el-virksomhedsautorisation og fagligt ansvarlige medarbejdere, der er underlagt Sikkerhedsstyrelsens krav.

Ydermere har vi en virksomhedsautorisation og fagligt ansvarlige medarbejdere  på VVS- og gasområdet, hvor vi ligeledes er underlagt Sikkerhedsstyrelsens krav.

I Eltel arbejder vi efter sikkerhedssloganet; ”I Eltel arbejder vi sikkert, ellers arbejder vi ikke”.

Vi værner om miljøet

Vi arbejder aktivt med forebyggelse af forurening, og for at vores ydelser skal belaste miljøet mindst muligt. Som en naturlig del af vores fokus på miljøet arbejder vi løbende for at reducere vores samlede CO2-udledning. Det sker blandt andet ved at optimere miljørigtig kørsel og aktiv styring af vores bygningers energiforbrug. Samtidig arbejder vi løbende for at reducere vores samlede affaldsmængder og optimere vores affaldssortering. Netop affaldssorteringen bliver håndteret på sikker vis af en ekstern landsdækkende partner.

Som en del af vores fokus på miljøet inddrager vi væsentlige leverandører og kunder i vores miljøarbejde. I 2021 indgik vi en landsdækkende aftale med SEAS-NVE om et grønt værditillæg. Det indebærer, at vores samlede el-forbrug aflastes med Co2-neutralt produceret el.

Ydermere arbejder vi løbende på at forbedre vores ydelser, produktionsapparat og vores produktionsprocesser.

Eltel har endvidere underskrevet FN’s Global Compact og dets 10 principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

Derudover rapporterer vi vores miljødata i overensstemmelse med Carbon Disclosure Project.

Hos Eltel sikrer vi, at vi hver dag overholder den gældende miljølovgivning ved løbende at kontrollere, rapportere og dokumentere vores arbejde.

Kvalitet indgår i alt, hvad vi gør

Hos Eltel har vi et skarpt fokus på kvalitet, som er en fællesnævner for alt, hvad vi gør.

Gennem vores ledelsessystem og vores kvalitetsstyring sikrer vi, at vores services, produkter og ydelser opfylder alle krav og forventninger, som vores kunder og samarbejdspartnere måtte have. Dette er gældende for hele vores værdikæde.

Hos Eltel går kvalitet og sikkerhed hånd i hånd. Vi gør en dyd ud af at levere kvalitetsløsninger, og vi går aldrig på kompromis med sikkerheden.

 

Kontaktperson