Eltels whistleblowing-system

Eltelsmedarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter kan støde på en situation, der tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med Eltels virksomhedsværdier som beskrevet i vores Code of Conduct.

Vi opfordrer dig til at fortælle os, hvis du oplever eller er vidne til en adfærd, som du mener kan være i strid med lokal eller international lovgivning, vores adfærdskodeks, vores værdier, politikker og instruktioner eller menneskerettigheder i forbindelse med vores virke. 

Eltels whistleblowing-system er den kanal, hvor sådanne bekymringer kan rapporteres. 

"En virksomhedskultur med gennemsigtighed og integritet er afgørende for opbygningen af succesfulde organisationer", siger Henrik Sundell, Group General Counsel hos Eltel. "Whistleblowere er vigtige for at potentielle trusler kan identificeres og løses hurtigt, både i og uden for organisationen", uddyber Henrik Sundell.

 
Hvordan fungerer vores whistleblower system? 

  • Al kommunikation vil blive krypteret for at sikre anonymitet. 
  • Meddelelser modtages af det nye eksterne system, som er beskyttet med adgangskode og som ikke registrerer ikke IP-adresser og ikke benytter sig af cookies.
  • Systemet styres af en ekstern tjenesteudbyder, der opererer på en uafhængig platform til rapportering og kommunikation.
  • Systemet implementeres i alle Eltel-lande.
  • Den lokale CU Legal Manager er den ansvarlige person for håndtering af whistle-blowing rapporter og sikrer dermed kommunikation på det lokale sprog.
  • Kontaktveje for whistleblowere er tilgængelige på intranettet og de eksterne hjemmesider.
  • Indberetninger vil blive nøje undersøgt på et fortroligt grundlag, og resultaterne rapporteres tilbage til whistlebloweren. 

Eltel overholder EU's whistleblowing-direktiv 

For at koordinere den eksisterende lovgivning på dette område og beskytte personer, der indberetter overtrædelser i hele EU, har EU vedtaget det såkaldte whistleblowerdirektiv. Vores whistleblowing-politik er blevet revideret i henhold til direktivet og træder i kraft fra december 2021. 

Du kan tilgå vores whistleblower-system og læse vores whistleblower-politik via nedenstående links:

Whistleblower-politik 

Whistleblowersystem

Kontaktperson