Eltel reparerer søkabel på åbent hav for Colt Technology Services

Eltel reparerer søkabel på åbent hav for Colt Technology Services

Et defekt søkabel, der løbende sikrer datastrømmen mellem Danmark og Tyskland var omdrejningspunktet, da Eltel Networks specialuddannede teknikere i samarbejde med erfarne erhvervsdykkere reparerede godt 19.000 meter kabel, der normalt befinder sig på bunden af Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Femern. Det er den internationale fiberkoncern Colt Technology Services, der ejer fiberforbindelsen og repræsentanter fra kunden var da også med ombord på kabelskibet Cable One, da operationen, der er estimeret til godt 900.000 EUR skulle afsluttes i starten af marts.

4 min
Mark Sørensen Mark Sørensen, Kommunikations- & presseansvarlig

Et spørgsmål om tid

Kablet mellem Danmark og Tyskland er ét ud af tre kabler i Femern – Colt, Telia og Lumen. Kablerne sikrer datastrøm mellem vores to nationer. Hver kabelejer har også et redundant kabel over Storebælt, som kan transmitere trafikken, når fejl som denne opstår –, hvilket er en sikring mod afbrydelser i kommunikationen. Når ét kabel får en defekt er det dog afgørende, at dette udbedres så hurtigt som overhovedet muligt, da et simultant nedbrud af datastrømmen vil få store konsekvenser for datatrafikken på tværs af havbunden.  

Netop derfor blev en operation sat i søen af Colt for at få udbedret skaden indenfor få timer efter nedbruddet med Eltel som den udbedrende part. Dennis Bendix, der er Projektleder hos Colt Technology Services uddyber;

”Den konkrete fiberkabling, som vi er i gang med at reparere er en del af en hovedforbindelse, der kobler flere store europæiske byer sammen, og som løber over tusindvis af kilometer gennem Europa. Derfor kan vigtigheden af at få genoprettet fiberforbindelsen ikke overdrives”.

Dennis fortsætter;

”I dette tilfælde havde et skib ved en fejl kastet anker tæt ved søkablet, og ved et uheld beskadiget det. Dette udløser en overvågningsalarm, idet de 96 individuelle fibre, der løber inde i kablet tager skade. Kort efter sættes en større kortlægning af skaden i gang via geo-pejling og måling af skaden gennem kablet indefra land, tæt ved Rødby Havn”.      

-                     Dennis Bendix, Projektleder - Colt Technology Services

Logistik og vejrforhold spiller en afgørende rolle

Konkret sker operationen i flere vigtige trin. Efter den indledende lokalisering er på plads, udføres der inspektion af kablet ved hjælp af erhvervsdykkere, der udstyret med specialdragter med radiokontakt til kabelskibet rekognoscerer på havbunden. Da den beskadigede del af søkablet udskiftes på kabelskibet Cable One, kræver det både hejsesystem og erhvervsdykkere at få tilset og hejst kablet op til de specialuddannede Eltel teknikere, der står for den såkaldte splidsning. Det indebærer, at det ødelagte stykke kabel udskiftes med et nyt og funktionsdygtigt stykke på 1400 meter.

I forbindelse med hejsning af kablet fra havbunden og op på kabelskibet bliver dette markeret med bøjer, så skibet kan lægge sig i position inden. Logistikken er afgørende for at operationen forløber effektivt, hvilket har indvirkning på, hvor hurtigt kablet bliver udskiftet. 

Vejret spiller en stor rolle, da man kun kan operere på åbent hav, hvis forholdene er perfekte. Det indbærer blandt andet, at vandstanden ikke må hæve eller sænke sig mere end én meter, mens opgaven udføres.

”Vejret er altid en udfordring på sådanne opgaver, da der maks må være én meters bølger. I dag er vejret optimalt, da der kun er 30-40 centimeter bølger, men vi er altid underlagt, at vejrforholdene kan ændre sig. Derfor er det afgørende at vi også er i stand til at rykke ud når forholdene er til stede. Igennem hele projektet har vi derfor udført arbejde både dag, nat og i weekender. Og ofte i mere end 20 timer ad gangen”.

-                     Dennis Bendix, Projektleder - Colt Technology Services 

96 lyslederfibre mødes 

Udskiftningen sker i en skibscontainer, der er hejst ombord på Cable One og som sådan fungerer som et all in one site for udskiftning af søkabler. Et fiberkabel består af 96 glasfibre, som skal samles, når de to ender mødes under udskiftningen af det ødelagte stykke kabel.

Om processen udtaler søkabel ekspert og Fibertekniker hos Eltel, Michael Mejl:

”Det første vi gør, når vi har fået fiberen ombord er, at afisolere kablet fri af tjære og det armeringsstål, som omslutter selve kablet. Derefter forbereder man kabelenderne til at kunne gå ind i selve muffen, som er den enhed man samler kabler i. Det er meget vigtigt, at alt udføres helt præcist, da muffen skal kunne klare et træk på op til 40 tons, når den igen skal ned og ligge på havbunden”.

Princippet er det samme, som når man samler kabler på land, men forberedelserne er meget mere omstændelige, idet man skal have målt armeringsjernet, så man sikrer sig, at de jernringe, som man bruger til at tætne samlingen med, passer ét hundrede procent. Det skyldes, at kræfterne på bunden af havet er enormt voldsomme og at trykket vil kunne rive det hele fra hinanden igen over tid. Ydermere tilpasses samlingen for at kunne holde tætheden i muffen, så der ikke kommer saltvand ind i samlingen.

”Det udfordrende ved sådan en opgave her er, at vi reelt ikke ved, hvad vi hiver op fra havbunden, da kablet i dette tilfælde har ligget der siden 1999. Samtidig er det afgørende, at vi leverer en perfekt og tæt løsning som holder, så datatrafikken igen kan køre problemfrit”.

-                     Michael Mejl, Fibertekniker hos Eltel Networks

Eltels specialister har igennem flere år udført talrige reparationer for diverse teleudbydere i både nationalt og internationalt farvand. I disse dage er holdet af specialister igen ude og reparere et 96 fiber søkabel. Denne gang ved Thyborøn for en af Danmarks største teleudbydere. 

For yderligere information, kontakt: 
Mark Sørensen, Kommunikations- og presseansvarlig, Eltel Networks Danmark

Tel: +45 2753 9466, mark.sorensen@eltelnetworks.com

Kontaktperson

Mark Sørensen

Kommunikations- & presseansvarlig
+4527539466 mark.sorensen@eltelnetworks.com