Eltel sætter strøm til ladestander-projekt på tværs af landet

Eltel sætter strøm til ladestander-projekt på tværs af landet

Etableringen af ladestandere i Danmark er i rivende udvikling. Ifølge rapporten ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”*, som blev udarbejdet af Kommissionen for grøn omstilling af personbiler i februar 2021, foreligger der en forventning om, at der inden 2025 vil være etableret mere end 23.000 offentligt tilgængelige ladestandere på tværs af landet. Det er den udvikling i grøn infrastruktur, som Eltel er godt i gang med at realisere via en opgradering af elnettets infrastruktur i samarbejde med Nordkysten.

2 min
Mark Sørensen Mark Sørensen, Kommunikations- & presseansvarlig

Siden 2019 har Eltel og Nordkysten kørt parløb i arbejdet med at styrke det elforsyningsnet,- herunder både radialt elnet og maskenet, der ligger under vores veje, og som nu og i fremtiden skal kunne forsyne de mange nuværende og fremtidige ladestandere.

Grøn infrastruktur kræver opgraderinger og planlægning og som leverandører til Nexel (tidl. Radius) er Eltel og Nordkysten med til at sikre en stærk og stabil elforsyning, der har til formål at underbygge udrulningen af ladestandere i Danmark.

 

Arbejdet med at forstærke elnettet og sikre forsyning til fremtidige ladestandere har gode perspektiver, da det anslås, at der inden år 2025 skal etableres godt 23.000 offentligt tilgængelige ladestandere på tværs af landet.

”Lavpraktisk sætter vi en masse kabelskabe op, som ladestanderne kan tilsluttes. Opgaven går, i hovedtræk, ud på at forstærke elnettet i den forstand, at vi i konsortiet NKEL lægger nye, og flere, kabler i jorden og tilslutter dem i kabelskabene. Derved netforstærker vi og styrker distribueringen af el til ladestanderne, hvilket kommer til at spiller helt en afgørende rolle i at sikre en fremtidig elbåret trafik på tværs af landet”.

- Jens Hansen, Projektleder hos Eltel Networks

 

Projektet lægger sig i slipstrømmen af Eltels stigende fokus på projekter, der med et grønt sigte falder indenfor el-forsyning eller el-forbrug. Eksempelvis arbejder Eltel for flere store private aktører med etableringen af el-producerende anlæg, herunder særligt havvindmøller.

”Den kritiske infrastruktur har de sidste år fået et grønnere sigte og selve fokusset på at understøtte en mere bæredygtig omstilling af samfundets infrastruktur er helt på linje med de ambitioner vi har hos Eltel”.

- Claus Metzsch Jensen, Direktør Eltel, Danmark

 

Den nuværende kontrakt med Nexel løber frem til medio 2023.

 

Kilde: *”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”- Kapitel 2:s.26: Teknologi og elektrificering

Kontaktperson

Mark Sørensen

Kommunikations- & presseansvarlig
+4527539466 mark.sorensen@eltelnetworks.com