Eltel vinder drifts- og vedligeholdelseskontrakt af fysisk netværk for Banedanmark til en estimeret værdi af godt 67 mio. kr.

Den nyligt indgåede kontrakt løber fra 3. kvartal i år til og med 2028 med mulig for optioner i to år ad to omgange. Kontrakten omhandler beredskab og vedligeholdelse af det passive fysiske netværk, som er en del af Banedanmarks signalsystem, samt løbende konsulentydelser vedrørende infrastrukturen. Eltel sikrede sig allerede sidste år to rammeaftaler på henholdsvis installation af hardware og udstyr, samt rådgivning og infrastrukturdesign i forbindelse med digitaliseringen af Banedanmarks signalprogram til en samlet værdi af godt 550 mio. kr.

Eltel skal således levere et beredskab af teknikere, der skal sikre hurtig udbedring af fejl på det fysiske netværk, der gør, at togtrafikken kører stabilt og til tiden og holder dermed den elektrificerede kollektive trafik kørende. En del af arbejdet, som Eltel skal udføre, bliver præventivt gennem vedligeholdelse af infrastrukturen, således at fejl på signalsystemet ikke opstår.

Drift as-a-service

Ifølge Jonas Brødløs, der er Forretningsområdechef for Infrastruktur Vest hos Eltel Danmark, er denne nye drifts- og vedligeholdelseskontrakt et godt eksempel på, at kompleks drift og vedligehold kan samles under ét tag og leveres som én samlet service.

”Hos Eltel har vi en bred vifte af kompetencer inden for både mobil-kommunikation og fiberteknik. Det gør, at vi kan levere én samlet service og dermed sikre drift og vedligehold på denne type opgaver. Dermed har Banedanmark fået løst deres konkrete behov hos én leverandør, da det hele er samlet under ét tag hos Eltel Danmark”. 

-        Jonas Brødløs, Forretningsområdechef, Infrastruktur Vest hos Eltel Danmark

Geografisk spredning

Foruden at have de rette kompetencer inden for drift og vedligehold af passivt udstyr er en af årsagerne til at netop Eltel er udvalgt til at løfte denne opgave for Banedanmark, at infrastrukturvirksomheden har en geografisk spredning af teknikere på tværs af landet. 

”Da vi har kontorer og teknikere i hele landet, kan vi hurtigt udbedre opståede fejl i signalsystemet, hvis de måtte opstå, uanset om det sker i København, Slagelse eller Skanderborg. Det kommer ligeledes kunden til gode i forbindelse med vedligeholdelse af udstyret, der sikrer en stabil kollektiv togtrafik på tværs af Danmark”

-        Thomas Priess, Afdelingschef, Infrastruktur Øst – Eltel Danmark

Grundet den nyeste Banedanmark kontrakt vil Eltel nu igen tilføre flere kompetente fiberteknikere og driftsteknikere til stabene på tværs af landet.

For yderligere information, kontakt:

Mark Sørensen, Kommunikations- og presseansvarlig, Eltel Danmark
Tel: +45 2753 9466, mark.sorensen@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel er en førende serviceudbyder af kritisk infrastruktur, der muliggør vedvarende energi og højtydende kommunikationsnetværk. Eltel designer, planlægger, bygger og sikrer driften af netværk for en mere bæredygtig og forbundet verden i dag og for fremtidige generationer. I alt har vi ca. 5.000 medarbejdere, og i 2022 var den årlige omsætning på EUR 823,6 mio. Hovedkontoret ligger i Sverige, og Eltels aktier har været noteret på Nasdaq Stockholm siden 2015. Læs mere på www.eltelnetworks.com.