Tidligere COO hos Clever skal styrke Eltels E-mobility forretning

Den 14. marts sætter tidligere COO for Clever Henrik Mørch-Larsen sig for bordenden hos Eltels Networks danske Power forretning - med en klar mission. Gennem en styrkelse af Eltels allerede betydelige forsyningsforretning er det Henriks mission at skalere og styrke e-Mobility forretningen hos Eltel Networks A/S.

Med fratrædelsen fra Clever forlader Henrik en af de helt store succeser inden for e-mobility i Danmark. I årene fra 2015 og frem til 2022 cementerede ladestander leverandøren sig som den største e-mobility aktør herhjemme med Henrik Mørch-Larsen som COO. Nu tiltræder Henrik så en stilling  som Forretningsområdechef hos Eltel, og her bliver én af hans største fokusområder netop e-mobility.

”Efter syv gode år hos Clever med skalering af vores markedsandele indenfor e-Mobility i Danmark kigger jeg nu ind en spændende stilling som Forretningsområdechef for Eltels Power forretning. Hos Eltel ser jeg nogle rigtig gode muligheder for at spille på flere tangenter indenfor e-Mobility området. Eltel er allerede  etableret som storleverandør af strømforsyning til netop ladestandere via det såkaldte forsyningsnet. Det giver nogle helt nye indgangsvinkler til et ulmende e-mobility marked i de kommende år”.

-        Henrik Mørch-Larsen, Forretningsområdechef – Eltel Networks Danmark

Et ulmende e-Mobility marked

Ifølge Eltels nye Forretningsområdechef ser vi ind i et e-mobility marked, der i de næste par år kommer til at opleve store forandringer. En masse nye aktører vil komme på banen, og der vil blive en intens konkurrence om markedsandele i et markedet, som forventes at vokse massivt i de kommende år.

”Siden 2015 har e-Mobility markedet i Danmark været igennem en enorm udvikling men på trods af dette, vil jeg mene, at e-mobility stadig befinder sig på et lidt umodent stadie. Det er tydeligt både, når vi ser på ladestander leverandørerne, men også når vi sætter loop på forbrugerne”. 

Henrik uddyber:

”Vi er endnu ikke nået det stadie, hvor forbrugerne naturligt udskifter deres benzin-bil med en el-bil. Ej heller er vi der, hvor forsyningsnettet eller leverandørerne er klar til at understøtte et sådant skift, hvis det skulle indtræffe i morgen. Men det er helt sikkert, at det er et scenarie, som vi kigger ind i inden for de næste 2 til 3 år”.

Anno 2022 er der godt 2.8 millioner personbiler i Danmark, hvor kun godt 130.000 er el-bil eller hybrid-biler (kilde: Danmark Statistik)*.  Potentialet er altså enormt, da udviklingen kun peger én retning nemlig mod, at folk i langt højere grad erhverver sig elektrificerede biler, spår Henrik.    

Foruden de almene el-biler forudser Henrik, at der ydermere vil komme et gevaldigt ryk inden for den såkaldte tunge erhvervstransport, såsom lastbiler, busser, varevogne og sågar færger.

Fælles for den samlede e-Mobility branche er, at der løbende udvikles og innoveres på teknologier, der kan drive markedet frem. Ifølge den nye Eltel chef, så spiller især vores fremtidige evne til at opbevare strøm en stor rolle - hvad enten der er tale om privat- eller erhvervskunder.

”Hele ”storage” området, altså lagring af energi er yderst interessant, og det er faktisk et område, som jeg vil sige, er den fremtidige løsning, når det kommer til at understøtte e-Mobility efterspørgslen i Danmark og i resten af verden for den sags skyld”.

Et stabilt forsyningsnet er afgørende

Ifølge Henrik er en opgradering og styrkelse af forsyningsnettet helt afgørende for at kunne holde hånden under skiftet fra benzin- til el-biler. Netop derfor kommer opgraderingen til at ske, og det er udelukkende et spørgsmål om, hvem der skal udføre arbejdet. Her melder Henrik Eltel på banen.

”Forsyningsnettet i Danmark kommer til at undergå en kæmpe forandring over de næste ti år. Vi ser simpelthen ind i et kæmpe vækstmarked, der i bund og grund katalyseres af elektrificeringen af vores samfund. Eltel har et solidt footprint, når det kommer til forsyningsnettet i Danmark, men det er en klar ambition for os at vækste yderligere også inden for denne del af den samlede elektrificering af vores samfund”.  

-        Henrik Mørch-Larsen, Forretningsområdechef – Eltel Networks Danmark

Det kræver en vis størrelse at lykkes

Som det ser ud i dag er der nogle få meget store spillere på e-Mobility markedet i Danmark. Derfor kræver det også en vis størrelse at tage markedsandele, da det stiller krav til organisering, knowhow, logistik og finansiel styrke.  

”Hos Eltel har vi en flåde på godt 500 teknikere i Danmark og en organisation, der tæller godt 5.000 medarbejdere med lokationer spredt ud i hele Norden. Det tæller selvfølgelig til vores fordel, når vi står overfor et upcoming marked, som vi gerne skal cementere os yderligere i”.

Ifølge Henrik er en af de største fordele ved e-Mobility markedet, at det stadig er en ung industri forstået på den måde, at dem der producerer ladestander hardware højst har erfaring, der går ti år tilbage.

”Markedet har så at sige ikke sat sig, og der er stadig langt til de løsninger, der for alvor tænker innovativ brugervenlighed eller lave driftsomkostninger for operatøren ind i produktionen. Det er den virkelighed, vi ser ind i nu”

-        Henrik Mørch-Larsen, Forretningsområdechef – Eltel Networks Danmark 

Henrik Mørch-Larsen tiltræder i Eltel Networks den 14. marts og bliver ansvarlig for en Power-afdeling med godt 90 medarbejdere fordelt på tværs af landet.

*Kilde: Danmark Statistik: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=33097

For yderligere information, kontakt: 

Mark Sørensen, Kommunikationsansvarlig, Eltel Networks Danmark

Tel: +45 2753 9466, mark.sorensen@eltelnetworks.com

Om Eltel  

Eltel er en førende nordisk leverandør af tjenester inden for el- og telekommunikationsnetværk. Vi leverer en bred vifte af løsninger lige fra vedligeholdelses- og opgraderingstjenester til projektleverancer. Dette inkluderer design, planlægning, konstruktion, installation og sikring af drift af elektricitets- og kommunikationsnetværk til en bæredygtig og forbundet verden, både i dag og for fremtidige generationer. I 2021 omsatte Eltel for 812.6 mio. EUR. Antallet af ansatte er i øjeblikket ca. 5.100, hvoraf ca. 500 er ansat i Danmark. Eltel er børsnoteret på Nasdaq Stockholm.