Ny markedschef hos Eltel Danmark spår om store muligheder i elforsyningsbranchen i 2023

Med tiltrædelse i december sætter tidligere Markedschef hos Delpro Jørgen Kristensen sig i stolen som Markedschef for Eltel Danmarks Power forretning – og det er med store muligheder lige om hjørnet. Ifølge Jørgen bliver 2023 et opportunt år for både elforsyningsbranchen som helhed, og for Eltel i særdeleshed. Gennem en styrkelse af Eltels allerede betydelige forsyningsforretning er det Jørgens mission at skalere Eltels forretning i takt med, at antallet af forsyningsudbud stiger støt.

Nye muligheder i elforsyningsmarkedet

Tiltrædelsen af Jørgen Kristensen som Markedschef i Eltel Danmark sker midt i en den største omstilling af Danmarks elforsyning i nyere tid med investeringer, der ikke er set lignende, siden man etablerede det nuværende elforsyningsnet i 1960’erne.

Men væksten i elforsyningsprojekter afgrænser sig ikke kun til en opgradering og styrkelse af elnettet. Investeringerne i elnettet er nærmere en vej til at sikre, at vi som land er i stand til at gennemføre en lang række projekter inden for grøn energi, såsom vindmølleparker, solcelleanlæg, Power-to-X, ladestanderprojekter og lignende.

”Elnettet er rygraden, der skal sikre, at Danmark er rustet til at forsyne de store projekter, som er i pipeline, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi ikke formår at forsyne de grønne projekter, så vil vi de facto ikke være i stand til at gennemføre den omstilling til grønne energikilder, som må siges at være en bunden opgave”.
- Jørgen Kristensen, Markedschef – Eltel Danmark

Opgraderingen af elnettet og etableringen er nye grønne forskningsprojekter er godt i gang og ifølge Eltels nye Markedschef vil vi grundet det politiske klima og det generelle behov for i højere grad at sikre forsyningen i Danmark se et markant ryk i antallet af udbud inden for netop forsyning allerede i 2023.

En decentralisering af elforsyningen skaber vækst

Netop behovet for grønne energikilder i kombination med et ønske om større forsynings uafhængighed er med til at skubbe på i anlægningen af både solcelle- og vindmølleparker i Danmark. Her ser Jørgen Kristensen store økonomiske gevinster for forsyningsbranchen i forhold til den decentralisering af energikilderne, som dette medfører.


”I takt med at kraftværkerne bliver afløst af decentrale vindmølle- og solcelleparker, så vil det skabe vækst i forsyningsbranchen og afføde en masse arbejde. Derfor er jeg sikker på, at aktørerne i Danmark, der beskæftiger sig med dette område vil se ind i en periode over de næste ti år med positive øjne”.


Foruden det arbejde, der ligger i etableringen af forsyningsprojekterne vil der utvivlsomt opstå et efterfølgende driftsbehov, hvor Eltel, såvel som øvrige virksomheder, vil se muligheden for at sætte sig på de hertilhørende længerevarende rammeaftaler.

På vej mod et elektrificeret samfund

Energistyrelsen skønner, at elektrificeringen af det danske samfund næsten vil fordoble netto elforbruget frem mod 2040. Til sammenligning var netto elforbruget stort set konstant fra 2000 til 2018 med et niveau på omkring 32.000 GWh.* Vejen er med andre ord lagt for markante investeringer i det elektrificerede samfund og Eltels rolle i denne udvikling er ifølge Jørgen Kristensen yderst interessant.


”Da vi som infrastrukturvirksomhed over de sidste 20 år har etableret os som en af landets største aktører, når det kommer til opgradering af elnettet og etableringen af forsyningsprojekter er det givet, at denne udvikling er yderst positiv for Eltel Danmark”
- Jørgen Kristensen, Markedschef – Eltel Danmark

Jørgen Kristensen tiltrådte stillingen som Markedschef i Eltel Danmark d.1. december og træder ind i Eltels Power-afdeling med godt 90 medarbejdere fordelt på tværs af landet.


For yderligere information, kontakt:
Mark Sørensen, Kommunikationsansvarlig, Eltel Networks Danmark Tel: +45 2753 9466, mark.sorensen@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel er en førende nordisk leverandør af tjenester inden for el- og telekommunikationsnetværk. Vi leverer en bred vifte af løsninger lige fra vedligeholdelses- og opgraderingstjenester til projektleverancer. Dette inkluderer design, planlægning, konstruktion, installation og sikring af drift af elektricitets- og kommunikationsnetværk til en bæredygtig og forbundet verden, både i dag og for fremtidige generationer. I 2021 omsatte Eltel for 812.6 mio. EUR. Antallet af ansatte er i øjeblikket ca. 5.100, hvoraf ca. 500 er ansat i Danmark. Eltel er børsnoteret på Nasdaq Stockholm.


*Kilde: Rapport: Elnettet – investeringer og regulering, Energistyrelsen 2019