Eltel og Nordkysten skal sammen udbygge elnettet på Sjælland for Nexel til en estimeret værdi af 717 mio. kr.

Eltel og Nordkysten, der udgør konsortiet NKEL står overfor at skulle udvikle og opgradere elnettet i København og Nordsjælland de kommende år. Når arbejdet påbegyndes i april måned 2023 er det med til at skabe den el-infrastruktur, som er påkrævet, når efterspørgslen på grønne energiløsninger stiger.

Kontrakten mellem NKEL og Andels driftsselskabet Nexel løber de næste 5 år med mulighed for årlige optioner i 3 yderligere år. Rammeaftalen er en forlængelse af en tidligere rammeaftale, men vil både inkludere ekstra områder på Sjælland og ekstra opgaver, såsom elnet-forstærkninger og kundetilslutninger.

Ifølge Direktør i Eltel Danmark, Claus Metzsch Jensen, er det glædeligt, at Eltel og Nordkysten nu sammen skal løfte opgaven med at fremtidssikre elnettet i København og på store dele af Sjælland. Ifølge direktøren vil el-infrastrukturprojekter som dette bane vejen for et langt mere elektrificeret samfund, hvor vi i højere grad end i dag vil benytte os af grønnere energikilder.

”Med denne kontrakt sikrer vi Eltel en vigtig position ift. den vigtige opgave med at udvikle elnettet til håndtering af de fremtidige behov som følge af den grønne omstilling. Vi ser ligeledes frem til at indgå i et fuldgyldigt konsortium med Nordkysten, og jeg er overbevist om, at det både kommer Nexel og konsortiet til gode, at samarbejdet mellem grav og teknik bliver styrket”.

-        Claus Metzsch Jensen, Adm. Direktør, Eltel Danmark

Hos Nordkysten ser man ligeledes frem til at fortsætte samarbejdet. Adm. Direktør Frank Schou Kruse uddyber.

”Vi er meget glade og stolte over, at fortsætte det langvarige samarbejde med Nexel og vores konsortiepartner Eltel. Nordkysten har varetaget rammeaftalen på elforsyning i hovedstadsregionen side den første aftale fra 2006 og med denne aftale både fortsætter og udbygger vi vores kompetencer indenfor elforsyning.”

-        Frank Schou Kruse, Adm. Direktør, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Som konsekvens af den vundne rammeaftale for Nexel kommer Eltel til at skulle bruge endnu flere kollegaer den kommende tid.

”Da der indgår nye og spændende opgaver i den nye rammeaftale, står vi overfor at skulle udvide vores stab af især højspændingsmontører og teknikere på Sjælland over de næste mange år. Kombinationen af flere dygtige kollegaer og konstellationen af vores fælles konsortium med Nordkysten sikrer, at vi både kan optimere vores ydelser og komme hurtigere i mål”.

-        Martin Andersen, Afdelingschef, Eltel Danmark

For yderligere information, kontakt: 

Claus Metzsch Jensen, Direktør, Eltel Danmark
Tel: +45 2323 8080, Claus.MetzschJensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations, Eltel AB
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel er en førende nordisk serviceleverandør af kritisk infrastruktur, der muliggør vedvarende energi og højtydende kommunikationsnetværk. Eltel designer, planlægger, bygger og sikrer driften af netværk for en mere bæredygtig og forbundet verden i dag og for fremtidige generationer. I alt har vi omkring 5.000 medarbejdere, og i 2021 var den årlige omsætning EUR 812,6 millioner. Hovedkontoret ligger i Sverige, og Eltels aktier har været noteret på Nasdaq Stockholm siden 2015