Eltel skal understøtte sporarbejde på tværs af Sjælland

Ved udgangen af januar 2022 lyder startskuddet til et gennemgribende bypass-fiber projekt, der skal sikre en midlertidig omlægning af fiberforbindelserne, der løber langs med hovedsporet mellem Roskilde og Ringsted. Dette vil muliggøre sporarbejde og renovering af togstrækningen. Samlet set skal Eltels Baneteam lægge over 72 kilometer bypass-kabel i projektets levetid og dermed holde hånden under den vigtige fiberforbindelse.

Det forestående projekt er vundet i forretningsområdet Build og har en værdi af 2 millioner kr. Projektet kommer i første omgang til at løbe frem til ultimo juli. Og skal udføres forud for fornyelsen af strækningens eksisterende spor-, afvandings- og dæmningsanlæg.

”Det vi laver med vores bypass projekter er sådan set at understøtte togdriften, da et brud på fiberforbindelsen vil resultere i, at togene holder stille. Der er meget og vigtigt information i de fiberforbindelser, så derfor er det ligeledes vigtigt, at forbindelsen opretholdes.”   
-        Thomas Priess, Forretningsområdechef, Build (acting).


Bypass-projekter skaber sikkerhed for togtrafikken

Når der udføres sporarbejde på såvel de regionale strækninger, som på S-togsstrækningerne, involverer det ofte gravearbejde og tungt maskineri. Det øger risikoen for at beskadige eller helt kappe fiberforbindelsen, der løber langs sporet. Dette kan have alvorlige konsekvenser, da fiberforbindelsen blandt andet har indflydelse på sikringsanlæg, datatransmission og andre vitale dele af togdriften.

Derfor omlægger man ofte fiberforbindelserne væk fra sporarbejdet i såkaldte bypass-projekter, der er en midlertidig omlægning af fiberinfrastrukturen.

Teknisk set løfter man fiberledningerne væk fra jorden og omdirigerer dem på såkaldte spyd, hvor de ligger, indtil renoveringen er afsluttet og de kan føres tilbage i jorden.

For at sikre, at sikkerhedsforholdene er tilstrækkelige, udarbejdes der på forhånd en jernbanesikkerhedsplan, som beskriver krav i forhold til færden i nærheden af jernbanen.

 

24 timers overvågning af fiberforbindelsen

Skulle der mod forventning ske noget med fiberforbindelsen i forbindelse med diverse bypass fiberprojekter står Eltels overvågning kaldet NOC’en, hvilket er en forkortelse for Network Operations Center, klar til at responderer. Således sikrer vi, at svigt på fiberforbindelsen udredes hurtigst muligt.