Udrulning af Eltels intelligente målere er i gang i Norge – i Danmark er udrulningen startet op

Eltels udrulning af intelligent målere i Norge har passeret en vigtig milepæl, og selskabet foretager nu over 1.000 installationer om dagen. Eltel og Hafslund Nett underskrev en kontrakt i april 2015 om udrulning af 630.000 intelligente målere til direkte fjernaflæsning. Udrulningen er planlagt til at slutte i 2019. Udrulningsprojektet med Kamstrup A/S i Danmark for Radius (tidligere DONG Energy Eldistribution) er påbegyndt og er nu i pilotfasen. Eltel tegner sig for udrulninger i et samlet omfang, der overstiger mere end fem millioner intelligente målere.

Eltel startede sin forretning med intelligente målere allerede i 2006 i Finland og Sverige, og i løbet af disse ti år har virksomheden installeret 3,5 millioner intelligente målere i Finland, Sverige og Danmark. Efter Hafslund-kontrakten vandt Eltel i 2015 også projekter med Skagerak Nett og Soria-konsortiet, begge i Norge. Norge er nu det sidste nordiske land, hvor der skal udrulles moderne intelligente målersystemer, og i henhold til lovgivningen skal dette være afsluttet i 2019.

Eltel annoncerede en kontrakt om udrulning og implementering med Kamstrup i november 2015 i forbindelse med deres projekt med Radius i Danmark. Radius-projektet er den største udrulning inden for intelligente målere i Danmark, og Eltels andel vil omfatte udskiftninger til 500.000 intelligente målere. Eltel har i dag en samlet ordrebeholdning på 1,6 millioner udrulninger af intelligente målere, der skal være afsluttet i løbet af 2019, hvilket bringer det samlede antal op på mere end fem millioner intelligente målere. Eltel gik i foråret 2016 ind på det tyske målermarked igennem to opkøb.

Oprampningsprojekt med Hafslund - pilotfase med Kamstrup i Danmark
Eltels del af Hafslund-projektet omfatter projektledelse, udrulning, planlægning, kommunikation til slutkunder, logistik og installationer. I Hafslund-projektet fandt planlægning og udarbejdelse af tidsplaner sted i løbet af efteråret 2015, og pilotdelen blev gennemført mellem forår og sommer 2016, efterfulgt af en oprampning over to måneder i efteråret 2016.
 
Pilotfasen i Kamstrup-projektet for Radius startede i december og er planlagt til at være afsluttet i februar 2017. Planen er at starte masseudrulning i sommeren 2017, som skal være afsluttet ved udgangen af 2019.
 
Juha Luusua – President i Eltel Power Distribution kommenterer:
“Intelligente målere er et af Eltels mest lovende vækstområder, hvor vi har ti års erfaring og en klar markedsledende position i de nordiske lande. Erfaringen med start og oprampning af projektet med Hafslund Nett har været rigtig god, vores team er meget motiveret, udrulningerne er sket løbende i henhold til planen, og tilbagemeldingerne fra slutkunderne har været positive. Denne udrulning har passeret en vigtig milepæl, og vi foretager nu over 1.000 installationer om dagen. Modellen er testet med stor succes i Finland og Sverige og viser nu gode resultater også i Norge. I øjeblikket har vi mere end 100 teknikere, der foretager installationer for Hafslund.

I Danmark har Eltel udrullet over 800.000 intelligente målere i årene 2007-2012. Kamstrup-projektet for Radius er et vigtigt bevis på vores effektive løsning og fortsatte konkurrenceevne. Vi vandt for nylig en anden udrulningskontrakt på 50.000 intelligente målere til el, varme og vand. Vores indtræden på det tyske marked har øget porteføljen inden for Eltels målerydelser og har givet os flere referencer også inden for gas og vand. Eltel deltager på E-world i Essen den 7-9. februar, den største udstilling af sin art i Tyskland."

For yderligere information:
Carlo Lazar, Director Business Development Smart Grid
Mobile +45 41 90 19 20 , Carlo.Lazar@eltelnetworks.com
eller
Jonas Brødløs, District Manager, Smart Grid DK
Mobile: +45 52 14 74 25, Jonas.Brodloes@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel er en af Europas førende udbydere af tekniske ydelser til vigtige infrastrukturnetværk – Infranet – indenfor segmenterne Power, Communication og Transport & Security med aktiviteter i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien og Afrika. Eltel leverer en bred vifte af ydelser, der spænder fra vedligeholdelses- og opgraderingsydelser til projektleverancer.Eltel har en bred kontraktportefølje og en loyal og voksende kundebase bestående af store netværksejere. I 2015 havde Eltel en omsætning på 1.255 millioner EUR. Det nuværende antal medarbejdere er ca. 9.600. Siden februar 2015 har Eltel være børsnoteret på Nasdaq Stockholm.