Eltel implementerer et trådløst system til energistyring i Frederiksberg Kommune

Eltel har underskrevet en kontrakt med Frederiksberg Forsyning A/S om opbygning af et trådløst netværk til fjernstyring af energiforbrugsmålere til gas, elektricitet og opvarmning. Som en del af denne kontrakt, har Eltel underskrevet en 12-måneders vedligeholdelsesaftale efter afslutningen af implementeringskontrakten.

Eltels nye kontrakt med Frederiksberg Forsyning er et tydeligt bevis på, hvordan Infranettet bliver mere digitaliseret og forbinder forbrugerne med energileverandøren. Det nye netværk er et af de vigtigste skridt til at implementere intelligente net (smart grids), med sigte på realtidsoptimering og afbalancering af energiproduktionen med energiforbruget. Udbygningen af intelligente net vil føre til en bedre energieffektivitet og lavere miljøbelastning. Intelligente teknologier er et vigtigt element til styring af de såkaldte mikro-netværk, der omfatter mikro-produktion af elektricitet, ofte vedvarende sol- og vindenergi samt elforbrug.

Intelligente målere som kommunikationsinterface spiller en elementær rolle i et interaktivt system i opbygningen af et forbundet samfund og de intelligente byer. De nordiske lande har stået i spidsen for implementeringen af intelligente målere siden starten af udrulningerne i Finland og Sverige allerede i 2006. Nu, hvor Norge vil gennemføre deres udrulninger i 2019, og det største danske energiselskab Dong vil afslutte deres udrulninger i 2019, vil alle de nordiske lande have deres intelligente målersystemer på plads. Tæller vi de allerede implementerede installationer og den nuværende ordrebeholdning, har Eltel installeret totalt 5 millioner målerpunkter, som repræsenterer 50% af det samlede marked i de fire nordiske lande.  

I foråret 2016 har Eltel også taget skridtet ind på det tyske målermarked med to opkøb. Eltel er i øjeblikket involveret i en lang række af ydelser fra målerinstallationer, tilslutning og frakobling af forbrugerne samt levering af måleraflæsningsydelser til forsyningsselskaber. Med Eltels nuværende forretning i Tyskland, leverer virksomheden 5 millioner måleraflæsninger til sine forsyningskunder i 2016. Eltels kunder inkluderer både gas, vand og elektricitet.

Tyskland har vedtaget en ny lovgivning om erstatning af de nuværende 44 millioner elmålere med moderne målere i 2017-2032. Ca. fem millioner af disse vil være udstyret med intelligente kommunikationsløsninger, mens de resterende målepunkter kan opgraderes på et senere tidspunkt. I denne henseende adskiller det tyske koncept sig fra de nordiske lande, hvor online kommunikationsfunktionen har været en del af løsningen fra starten.

I dagens samfund er kravet om højere hastighed og kvaliteten af datatransmissionskapacitet hurtigt voksende. Fiber er en løsning på dette. Eltel er den ledende fiberudbyder i Nordeuropa med ydelser til alle store teleoperatører.

En af udfordringerne med implementering af ny teknisk infrastruktur i bymiljøer er at udføre arbejdet med minimale forstyrrelser i hverdagens rutiner i byerne. I dette tilfælde med implementeringen af et nyt netværk på Frederiksberg, kan Eltel udnytte sine tidligere erfaringer i København med levering af installation og vedligeholdelsesservice omkring elektricitet, gadebelysning, trafikregulering, gas, vand og kloaknet siden 2005.

Med den samlede ekspertise i virksomheden, kan Eltel udnytte sin samlede Infranet kapacitet i kontrakten med Frederiksberg Forsyning, sine kunder og hele samfundet til at yde et stort positivt bidrag til en mere bæredygtig fremtid for alle. Implementeringen af det nye netværk er nu i gang, og det forventes at være afsluttet med udgangen af 2017. Den nye kontrakt er en vigtig reference i digitaliseringen af infrastrukturer og vil yderligere understøtte Eltels ekspansion i Europa.

Thorbjörn Sagner, President – Eltel Aviation & Security kommenterer:
“Vi er meget glade for at være blevet valgt af Frederiksberg Forsyning som deres partner til at implementere det nye system til at forbinde forbrugeren med energiselskabet. Denne form for netværk viser vejen ind i fremtidens nye Infranet, og nu ser vi mere konkrete anvendelser i praksis. Eltels omfattende know-how inden for intelligent måling, trådløs og fiber kommunikation ligesom vores datacenter implementeringer, kombineret med en høj grad af vedligeholdelse vil komme til fuld udnyttelse på dette projekt. Implementeringen af projektet til fuld tilfredshed for alle interessenter er ligeså vigtig som det tekniske niveau i hele systemet”.

For yderligere information:    
Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability   
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com


Om Eltel
Eltel er en af Europas førende udbydere af tekniske ydelser til vigtige infrastrukturnetværk – Infranet – indenfor segmenterne Power, Communication og Transport & Security med aktiviteter i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien og Afrika. Eltel leverer en bred vifte af ydelser, der spænder fra vedligeholdelses- og opgraderingsydelser til projektleverancer.Eltel har en bred kontraktportefølje og en loyal og voksende kundebase bestående af store netværksejere. I 2015 havde Eltel en omsætning på 1.255 millioner EUR. Det nuværende antal medarbejdere er ca. 9.600. Siden februar 2015 har Eltel være børsnoteret på Nasdaq Stockholm.