Eltel Networks A/S indgår samarbejde med Sund & Bælt

Eltel har netop skrevet kontrakt med Sund & Bælt om jernbaneteknisk vedligehold af Storebælt- og Øresundsbanen.

Aftalen omfatter service og vedligeholdelsesarbejder på Storebæltsforbindelsens jernbane inklusive tunnel og tilhørende landanlæg på jernbanestrækningen fra Korsør til Nyborg samt på Øresundsbanen fra Københavns hovedbanegård til Kastrup og fra Kalvebod til Vigerslev.

Eltels tilbud blev efter grundig evaluering hos Sund & Bælt vurderet til at være det mest fordelagtige.

President - Eltel Rail & Road Fredrik Häggström siger:
- Vi er meget taknemmelige over den tillid, Sund & Bælt viser ved at tildele os denne aftale, der er et løft til vores danske aktiviteter og et godt bevis på, at vi sammen med danske infrastrukturejere kan tilbyde konkurrencedygtige løsninger med fokus på kvalitet og sikkerhed. Vi opfatter denne aftale som en hjørnesten i vores mål om at få en sund og ikke mindst større andel af det danske infrastrukturmarked, og et vigtigt skridt i retning af at kunne tilbyde alle typer services til hele infrastrukturen i Danmark.

En del af Eltels omsætning kommer fra Skandinaviske jernbaneejere. Eltel har været repræsenteret i Danmark i mange år og har oplevet en sund ekspansion inden for jernbaneentreprise, service og vedligehold.

At aftalen omfatter Sund & Bælts anlæg på både Storebælt og Amager skyldes, at ansvar for vedligehold på Øresundsbanen den 1. september 2015 overgik til Sund & Bælt. Derfor er opgaven med vedligehold af de to jernbaneanlæg udbudt som en samlet aftale

Teknisk direktør i Sund & Bælt Lars Fuhr Pedersen siger:
- Vi er meget tilfredse med at have indgået en solid aftale, som giver os mulighed for at skabe synergi i vores forretningsområder ved at udnytte bemanding og materiel bedst muligt på tværs af de to jernbaneanlæg. Den viden, som vi har opbygget på Storebælt, kaster vi nu ind i samarbejdet med Eltel, så vi kan udvikle og fastholde det optimale vedligehold af begge vores anlæg til gavn for de mange daglige passagerer.

Eltels opgaver på Storebælt bliver vedligehold af spor-, sikrings- og køreledningsanlæg og på Øresundsbanen spor- og køreledningsanlæg. Dertil kommer teknisk beredskab i forbindelse med uheld og fejlretning. I et vist omfang vil aftalen også omfatte udførelse af reinvesteringsopgaver med udskiftning af større anlægsdele. 

Den samlede værdi for kontrakten er på 77 mio. kr. Kontraktperioden starter april 2016 og løber i tre år med en option på et års forlængelse.

Fakta
Eltel er en af Europas førende udbydere af tekniske ydelser til vigtige infrastrukturnetværk – Infranet – inden for segmenterne Power, Communication og Transport & Security med aktiviteter i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien og Afrika. Eltel leverer en bred vifte af ydelser, der spænder fra vedligeholdelses- og opgraderingsydelser til projektleverancer. Eltel har en bred kontraktportefølje og en loyal og voksende kundebase bestående af store netværksejere. Eltel har ca. 9.300 medarbejdere og havde i 2014 en omsætning på 1,242 mia. euro. Eltels aktier blev børsnoteret på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S.

Sund og Bælt er samtidig det operative driftsselskab for både A/S Storebælt og A/S Øresund og træffer derfor alle beslutninger vedrørende de to datterselskaber. Finansforvaltningen i relation til A/S Storebælt og A/S Øresund varetages sammen med Øresundsbro Konsortiet.

Yderligere oplysninger
Eltel Networks A/S, direktør for Rail Danmark Jacob Møller, telefon 27 43 02 67 eller mail jacob.Moller@eltelnetworks.com

Sund & Bælt, teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen, telefon 33 41 62 32 eller mail lfp@sbf.dk