Eltel Networks har skrevet kontrakt med Jernbaneverket i Norge

Eltel har skrevet kontrakt med Jernbaneverket i Norge. Projektet omfatter etablering og renovering af transmissionsledninger i Narvik-området.

Projektet omfatter udskiftning af stålmaster mellem Narvik og Bjørnfjell (16 kV), ca 35 km samt opbygning af en ny 22 kV-linje mellem Rombak og Bjørnfjell, ca. 15 km. Kontrakten omfatter ligeledes installation af 12 forgreninger fra 22 kV-linjen ind mod jernbanesporerne og 14 transformerstationer. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2016.

"Eltel Transmission er meget glade for at blive valgt som leverandør til dette projekt, som er vundet i stærk konkurrence med norske og europæiske leverandører,"siger Jarle Sørås, direktør for forretningsområdet Eltel Power Transmission i Norge. "Vi er nu i gang med at udvikle organisationen såvel som forretningen omkring linjeopførelse samt transformerstationer, indenfor såvel regional- som centralnettet".

Yderligere information:
Jarle Sørås, Director, Eltel Power Transmission Norge
Tel: +47 95191895, jarle.soras@eltelnetworks.com

På billedet ses fra ventre mod højre: Gorm Frimannslund, Jernbaneverket og Jarle Sørås, Eltel.