Eltel har underskrevet to nye transmissionskontrakter i Finland

Eltel og EPV Alueverkko Oy har underskrevet to aftaler om etablering af transmissionsledninger i det vestlige Finland.

Lapua-Sänkiaho 110 kV linje
EPV Alueverkko Oy har valgt Eltel som entreprenør til ombygning af Lapua-Sänkiaho 110 kV linje. Den nuværende linje har nået slutningen af sin livscyklus, og den nye linje vil blive bygget langs den eksisterende linje. Samtidig vil transmissionskapaciteten  blive styrket. Længden af den nye linje er ca. 38 km.

Anlægsarbejdet  går i gang med det samme, og den nye transmissionsledning bliver idriftsat  i maj 2016.

Rajala−Santavuori 2 x 110 kV linje
EPV Alueverkko og Eltel har desuden indgået aftale om etablering af Rajala-Santavuori 2 x 110 kV linje. Den nye linje vil forbinde den fremtidige Santavuori vindmøllepark med 110 kV-net.

Anlægsarbejdet er allerede begyndt, og den nye linje bliver idriftsat  i september 2015.

Yderligere information:
Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com