Eltel viser flot resultatfremgang i 2013

Eltel’s omsætning forblev stabil i 2013 med en nettoomsætning på EUR 1.153,7 millioner svarende til en organisk vækst på 0,4% sammenlignet med foregående år (1.149,0).
  • Koncernomsætningen stabil med fokus på indtjening. 
  • Betydelig ordretilgang i både Europa og Afrika.
  • Alle forretningsenheder viser resultatforbedringer.
  • Resultatfremgang på 13,7% i 2013.

Fokus på forbedret margin resulterede i en positiv udvikling i EBITA for 2013. Markedet viser fortsat en stabil efterspørgsel efter vores Infranet services. Vi så en betydelig ordretilgang for året både i Europa og Afrika,” udtaler Axel Hjärne, President og CEO for Eltel Group Corporation.

Eltel’s omsætning forblev stabil i 2013 med en nettoomsætning på EUR 1.153,7 millioner svarende til en organisk vækst på 0,4% sammenlignet med foregående år (1.149,0). Efterspørgslen efter telecom services fortsatte på uændret niveau, mens elforsyningssektoren viser tegn på vækst. I 2013 blev EBITA, inklusive ekstraordinære poster, EUR 52,4 millioner (46,1) svarende til en resultatfremgang på 13,7% i forhold til 2012. Antal medarbejdere ved udgangen af 2013 var 8.459 – et fald på 0,4% sammenlignet med forrige år (8.495).

Balanceret udvikling på tværs af forretningsområder – kapacitetsomkostninger og arbejdskapital forbedret
“Focus i 2013 var kvalitet og effektivitet i leveranceprocessen med meget store forbedringer til følge. Eltel fortsatte med at øge specialiseringen samt implementeringen af best practices. Som resultat heraf faldt vores kapacitetsomkostninger sammenlignet med 2012. Systematisk arbejde med interne såvel som kunderelatede grænseflader resulterede i faldende arbejdskapitalbindinger målt i absolutte tal. Alle disse faktorer bidrog til en god udvikling i 2013,” konkluderer Axel, Hjärne, President og CEO for Eltel Group Corporation.

I relation til markedsudviklingen er efterspørgslen efter Eltel’s Infranet services fortsat stabil eller stigende afhængig af forretningsområde. Flere store kontrakter blev indgået indenfor Power Transmission med transmissionsselskaber i Sverige, Norge, Polen og Afrika. I Zambia har Eltel indgået den største kontrakt nogensinde til en værdi af EUR 110 millioner. Power Distribution færdiggjorde et smart metering projekt på 600.000 målere i Finland og vandt nye servicekontrakter i Sverige. Indenfor Telecom fortsatte Eltel i sin position som foretrukken partner for de væsentligste operatører. I Norge indgik Eltel og Sønnico Tele AS aftale om at fusionere telecom-forretningerne i et joint venture fra starten af 2015. Homeland Security & Aviation underskrev en ny kontrakt med Swedavia og Rail indgik flere nye kontrakter i de nordiske lande.

Eltel’s styrkede position bringer momentum til 2014
“Året 2013 viste igen, at vores kunder stoler på Eltel’s evne til at levere god service på niveau med kundernes behov. Det giver os et rigtig godt udgangspunkt for 2014. Vores forretningskoncept, specialisering og leveringsevne har bevist sit værd og er et godt match til det øgende behov for udvikling i samfundets Infranet-struktur. Da vi er en teknisk servicevirksomhed, skal vi takke alle vores medarbejdere i Eltel for deres bidrag såvel som vores kunder og partnere for et godt samarbejde i 2013. Vores strategiske mål er at fortsætte rejsen som den ledende Infranetvirksomhed i Europa, og vi kan se, at de rette forudsætninger er tilstede,” konkluderer Axel Hjärne.

Revision af Årsrapporten for 2013 er endnu ikke afsluttet.

Læs Eltel Press Release på Cision Wire >>

Yderligere information:
Axel Hjärne, President og CEO
Email: axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503
Email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

 

Eltel Årsrapport i PDF format >>