Eltel fortsætter med at forbedre sine resultater i 2013

De foreløbige resultater viser, at alle de vigtigste forretningssektorer i Eltel, fortsatte med at performe som planlagt i 2013.
  • Fokus på marginer - Group salg 0,4% over 2012
  • Alle forretningsenheder viser resultatforbedringer
  • Vedvarende efterspørgsel på Infranet - El-sektoren fortsætter med at vokse
  • Styring af overheads vil forbedre resultaterne

"Fokus på resultatforbedringer i stedet for vækst i volumen i 2013 bærer frugt, og påvirker vores bundlinje positivt," siger Axel Hjärne, President og CEO for Eltel Group Corporation. De foreløbige resultater viser, at alle de vigtigste hovedområder i Eltel fortsatte med at præstere som planlagt i 2013. Der forventes en forbedring af det finansielle resultat i forhold til 2012, når de endelige resultater foreligger.

Takket være et stærkt fjerde kvartal, overgik Eltels nettoomsætning i 2013  selskabets samlede omsætning for 2012. Det totale salg udgjorde EUR 1.154. million, en stigning på 0,4% i forhold til det foregående år (1.149). Efterspørgslen på teleydelser fortsatte på et stabilt niveau, og el-sektoren viser tydelige tegn på vækst. Eltels portefølje af tjenester, som består af infrastruktur investeringsprojekter samt drifts- og vedligeholdelsesprojekter, fortsatte med at bidrage til virksomhedens gode udvikling. Antallet af ansatte var ved udgangen af ​​2013 8.459 medarbejdere - en reduktion på 0,4% i forhold til det foregående år (8.495).

Afbalanceret udvikling på tværs af sektioner - forbedret overheads og nettoomsætning

"I 2013 har vi haft fokus på udvikling af kvalitet og effektivitet i vores aktiviteter. Vi fortsatte med at præstere ganske godt på alle markeder. I løbet af året har vi indgået en række store projektkontrakter i Power transmission, både i de nordiske lande og i Afrika. Kontrakten med Statnett på EUR 37 millioner var en af ​​de vigtigste. I Power distribution afsluttede vi med et meget vellykket Smart Metering projekt på 600.000 installationer for Fortum i Finland og fik i den forbindelse meget flot feedback fra kunden. Eltel vandt også flere outsourcing områder hos Vattenfall i Sverige."

"Eltel fusionerede to af sine enheder i løbet af sommeren - Smart metering og Power distribution. Dette hjalp os med at udnytte de interne synergier mere effektivt. Fusionen styrker også vores konkurrencemæssige position og giver os mulighed for at byde på andre store projekter, for eksempel i Norge, "siger Axel Hjärne, President og CEO for Eltel Group Corporation.

"Vi er også glade for vores forbedrede resultater i den stærkt konkurrenceprægede Telecom sektor. Vi ser ligeledes de første afkast af vores nye processer og øgede fokus på veldefinerede resultatindikatorer. I forretningsenheden Rail trådte vi ind på  det norske marked med en kontrakt med Jernbaneverket på EUR 20 millioner. I Homeland Security & Aviation, har vi indgået en ny flerårig aftale med Swedish Aviation Authority. Fokus på faste udgifter og styring af nettoomsætningen har vist gode fremskridt i 2013."

Det nye år begynder med positive forventninger

"Eltel oplevede et meget godt år i 2013. Med vores løbende rammeaftaler og nye underskrevne projektkontrakter, er vi i en god position til at møde nye udfordringer i 2014. Niveauet af tilbudsgivningsaktiviteter er høj, og vores konkurrenceevne er god. Vi fortsætter også med at forbedre de enheder, der endnu ikke er på det ønskede niveau, og vi er overbeviste om, at resultaterne vil vise sig senere i 2014. Endelig vil vi gerne takke vores kunder for deres tillid til Eltel i 2013 og vores medarbejdere, der har gjort alt dette muligt," slutter Axel Hjärne.

For mere information om Eltel Group Corporation, besøg www.eltelnetworks.com

Axel Hjärne
President and CEO
Email: axel.hjärne@eltelnetworks.com

eller

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503
Email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com