Eltel etablerer nordisk organisation i Power Transmission

Eltels Power Transmission forretning deler sine ressourcer imellem Finland, Sverige og Norge for at skabe flere synergier på det nordiske marked. Mats Björkman er den nye leder af Power Transmission Nordic.

Eltel har opbygget en position som partner for transmissionssystemoperatørerne i Finland, Sverige og Norge. Talrige projekter er gennemført med gode referencer. For bedre at imødekomme kundernes krav i udbuds- og projektudførelsesfasen er det nu blevet endnu vigtigere som entreprenør at kunne samarbejde effektivt på tværs af landegrænser. Eltel har besluttet sig til at samle sine ressour i Sverige, Finland og Norge i en nordisk enhed kaldet Eltel Power Transmission Nordic.

Mats Björkman er blevet udnævnt som leder af den nye organisation. Han vil fortsat referere til Fredrik Menander, President of Eltel Power Transmission. Mats Björkman sluttede sig til Power Transmission i starten af 2013 for at lede forretningensenheden i Sverige, hvorefter Norge blev tilføjet til hans ansvarsområde i sommeren 2013. Mats sluttede sig til Eltel i 2000 og har siden varetaget flere lederstillinger inden for både projektetledelse, forretningsudvikling, IS/IT og indkøb i virksomheden.

Fredrik Menander kommenterer etableringen af den nye nordiske enhed og udnævnelsen af Mats Björkman: "Eltel har et godt fodfæste i opbygning af power transmissionssystemer i de nordiske lande. Vi har leveret store projekter og er værdsat af kunder for vores professionalisme, kvalitet og fleksibilitet. For bedre at udnytte vores store erfaring mellem landene, og imødekomme kundernes behov endnu bedre, besluttede vi at danne denne nordiske forretningsenhed. Mats har en den rette baggrund og erfaring til at overtage ansvaret for denne kombinerede forretningsenhed og udvikle processerne yderligere."

Mats Björkman kommenterer den nye nordiske enhed og sin nye rolle: "Vi har nogle meget vigtige udbud i gang, og vores mål er naturligvis at vise kunderne, at Eltel er den mest professionelle og kompetente samarbejdspartner man kan vælge. Min udnævnelse er dog ikke kun en organisatorisk ændring i Eltel, men også en vigtig indikator for den løbende udvikling i hele elsektoren. Power transmission sektoren er generelt blevet væsentlig mere internationalt relateret, og også entreprenører som Eltel arbejder meget mere på tværs af grænserne end tidligere. Ved at danne en nordisk enhed og ressourcepulje, er vi overbeviste om, at vi på en effektiv måde er i stand til at opfylde de forskellige behov vores kunder har for investeringer og projekter."

Den nuværende leder af Eltel Power Transmission i Finland, Tapio Leskinen, er blevet udnævnt til leder af Operational Development. Han vil referere til Fredrik Menander, President of Eltel Power Transmission.

Der er foretaget følgende udnævnelser for at styrke den nye nordiske enhed, begge referere til Mats Björkman: 

  • Jaakko Pitkänen er blevet udnævnt til chef for indkøb og logistik
  • Ari Eskolas er blevet udnævnt til chef for transformerstationer.

Yderligere information: Fredrik Menander, President Eltel Power Transmission Tlf. + 46 8 585 37980 - fredrik.menander@eltelnetworks.com

Læs Eltels pressemeddelelse på Cision Wire >>