Eltel sælger sin Aastra- og Avaya-forretning i Danmark til et datterselskab af TDC

Eltel og NetDesign - et datterselskab af TDC, har indgået en aftale om salg af Eltels Aastra- og Avaya-forretning til NetDesign.

Eltel og NetDesign - et datterselskab af TDC, har indgået en aftale om salg af Eltels Aastra- og Avaya-forretning til NetDesign. 39 medarbejdere vil blive overført fra Eltel til NetDesign sammen med en porteføjle på 150 virksomhedskunder. I overdragelsen vil en portefølje af kundekontrakter og serviceaftaler inden for Aastra og Avaya teknologier således blive en del af NetDesign.

Sonny Nielsen, administrende direktør for Eltel i Danmark, konkluderer: "TDC er en værdifuld partner for Eltel, med hvem vi har lavet adskillige forretningsaftaler herunder for eksempel en outsourcing af fiberinstallationer til Eltel for halvandet år siden. Den nye kontrakt med NetDesign vil styrke dette samarbejde yderligere, og vi er overbeviste om, at overdragelsen af personale og kundeportefølje vil blive en succes. Som en del af Voicehandlen bliver Eltel også underleverandør indenfor infrastruktur og kablingsløsninger til NetDesign, hvilket er af stor værdi for os."

Eltel Danmark er gennem de sidste år vokset ganske betragtelig på nogle af kerneforretningsområderne som  El,  både høj- og  lavspændingsaktiviter samt på teleområdet herunder mobile og fastnet. Endvidere havde Eltel Danmark en ordre-backlog på SmartGrid/ AMM på ca. 650  millioner d.kr., der blev produceret gennem åerne 2010 til 2012.  På det seneste har Eltel Danmark vist, at komplekse løsninger som oprettelse og drift af GSM-R-netværk med integreret Netværks Operations Center (NOC) for Banedanmark,  integreret video-/dataløsning til Domstolsstyrelsen samt overtagelse af alle Fiber- kompetencer for TDC osv., er en naturlig forlængelse af de kompetencer den danske organisation besidder. For at styrke og videreudvikle vores kerneforretninger på El, Tele og IP/Data samt NOC - besluttede Eltel Danmark at afhænde nogle IT-specialister på telefoniplatform til TDC.

For Eltel Danmark er det en meget lille del af den samlede forretning, der er frasolgt, i alt 38 medarbejdere udgør den frasolgte del ud af i alt ca. 600 medarbejdere i Danmark.

Frasalget sker for at styrke fokus på kerneområderne med integreret infra struktur løsninger indenfor vores primære forretnings segmenter EL, Tele samt IP / Data og Net Værks Overvågnings center.

Axel Hjärne, koncerndirektør for Eltel Group, kommenterer frasalget: "Eltel Group er specialiseret til at bygge, tilslutte og vedligeholde tjenester til operatører af netværk i telekommunikations-, el- og transportsektoren. Efter en række opkøb og outsourcing er Eltel blevet en af ​​de førende Infranetvirksomheder i Danmark. En af successerne har været vores position på marked i Business Solutions. Mens andre forretningsområder i Eltel internationalt set udgør en større del af koncernen, kom vi i den sidste ende til den konklusion, at NetDesign med sin større forretningsportefølje vil skabe en bedre fremtidig base for vores Aastra- og Avaya-forretning og medarbejderne. "

Steen Hagengaard, adm. direktør for NetDesign kommenterer købet: "Både vores eksisterende og nye kunder i NetDesign får en ny partner, der har endnu flere ressourcer og kompetencer til at konsultere, designe, implementere og servicere vitale dele af forretningerne i kommunikationsinfrastruktur. Vi er naturligvis meget tilfredse med den nye kontrakt. Det vil styrke NetDesigns position i Danmark som førende systemintegrator og leverandør af kommunikation til virksomheder. Med 39 nye, højt kvalificerede og dygtige kolleger, vi vil få en masse kompetencer, der vil gavne vores kunder. "

Kontrakten træder i kraft den 1. september 2013. Per Ingeman, den nuværende direktør for Business Solutions i Eltel er blevet udnævnt til direktør for hele konsulentdivisionen hos NetDesign, hvor han skal lede et team på 170 medarbejdere.

På billedet ses fra højre til venstre:
Adm. direktør NetDesign, Steen Hagengaard
Koncerndirektør for TDC Erhverv, Eva Berneke
Adm. direktør Eltel Networks A/S Sonny Nielsen
Økonomidirektør Eltel Networks A/S Steen Steensen

Yderligere information:

Sonny Nielsen, Adm. direktør Eltel Networks A/S
Tlf. +45 21267179 eller e-mail: sonny.nielsen@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group Corporation
Tlf. +358 40 311 4503 eller e-mail: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com