Eltels EBITA øget med 7,4 % i 2012

Koncernens omsætning øget organisk med 14 % til EUR 1.149.000 - Nye markeder inden for el-net i Storbritannien, vindkraft og jernbanesektoren - Operationel effektivitet blev boostet ved specialisering og best practices - Efterspørgslen på Eltels Infranet ydelser forblev stærk.

"Kraftig vækst fortsatte for andet år i træk og resulterede i en rekordstor koncernomsætning på EUR 1.149.000. Vedholdent arbejde med kunderne og den fortsatte udvikling af virksomheden, har hjulpet os til at vinde nye markeder. Efterspørgslen på vores specialiserede Infranetydelser forblev stærk, og vi er fortsat positive overfor fremtiden," kommenterer Axel Hjärne, direktør og CEO for Eltel Group Corporation.

Eltel oplevede endnu et stærkt år i 2012. Omsætningen udgjorde EUR 1.149.000 hvilket er en stigning på 13,6 % i forhold til det foregående år (1.011). Væksten er opnået organisk. Områderne inden for el-og telekommunikation viste stærke tal. Den samlede omsætningsvækst mellem 2010 og 2012 er på 34 %. I 2012 er EBITA inklusive enkeltstående ekstraordinære poster på EUR 44,9 mio (41,8), dette viser en 7,4 % forbedring fra 2011. Antallet af medarbejdere var ved udgangen af ​​2012 8.495 - en stigning på 5,3 % i forhold til foregående år (8.064).

Stor succes på markeder - vigtige skridt i den interne udvikling
"Som vores omsætning viser, har vi haft stor succes med vores kunderelationer, og det vil fortsat være meget vigtigt i de kommende år. Fortsat samarbejde med en af ​​vores største kunder blev sikret ved en to-årig kontrakt med TeliaSonera i Sverige. I el-sektoren rapporterede vi en rekordhøj ordrebog inden for transmission herunder nye kontrakter i en række markedsområder. El-distribution viste sit stærkeste år nogensinde, og er godt positioneret til at fortsætte væksten i de kommende år", bemærker Axel Hjärne, direktør og CEO for Eltel Group Corporation.

"I vores interne udvikling har vi haft skærpet opmærksomheden på at dele best practices på tværs af landegrænserne og med kunderne. Harmonisering af processer og udvikling af effektive metoder til at måle vores leveranceevne forbliver i fokus også i 2013. Vores medarbejderstab på tværs af landegrænserne er godt udnyttet på grund af Eltel tilstedeværelse på så mange europæiske markeder. Health & Safety praksis har været et fokuspunkt i 2012. På finanssiden har vi forbedret vores processer i styring af arbejdskapitalen, dette viste likviditeten ultimo 2012."

Forventningerne er fortsat positive for 2013
Eltel ydelsesportefølje har vist sig meget modstandsdygtige over for de generelle økonomiske forhold og afspejler det voksende behov for investeringer i infrastrukturen i samfundet. "Alt-i-alt føler vi os fortrøstningsfulde for år 2013. En række vigtige kundekontrakter er på plads, og vi fortsætter med at vinde store nye kontrakter også i jernbanesektoren. Vores strategiske mål er at styrke vores position som den førende Infranet virksomhed i Europa, og vi kan se, at markedet og kundernes behov understøtter denne ambition. Vores medarbejdere er de mest kompetente i branchen, og har de rigtige holdninger til at servicere vores kunder," slutter Axel Hjärne.

For mere information om Eltel Group Corporation, besøg www.eltelnetworks.com

Axel Hjärne , President and CEO, Eltel Group Corporation
email: axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group Corporation
Tel: +358 40 311 4503, email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com