Danmark får nyt digitalt togradiosystem.

Banedanmark har installeret og idriftsat nyt digitalt radiosystem – kaldet GSM-R.

GSM-R står for Global System for Mobile communication – Railway og er et lukket radiosystem, der bruger en særlig del af frekvensbåndet, som er reserveret til jernbanekommunikation i hele Europa. Med GSM-R kan alle europæiske tog kommunikere sammen. GSM-R-systemet bygger på samme system som GSM, som vi alle bruger, når vi taler i mobiltelefon.

Hvor GSM-systemet gør det muligt for to mobiltelefoner at være i kontakt, så skaber GSM-R-systemet kontakt mellem betjeningsplads og en eller flere mobilradioer. Med andre ord, det er GSM-R-systemet, der sikrer kommunikationen mellem tog og kommandopost. Eltel er valgt til at drifte det kommende digitale radiosystem på alle Banedanmarks banestrækninger. 

Fra analogt til digitalt
Det nuværende analoge system har mange år på bagen, og det er blevet vanskeligt at fremskaffe de nødvendige reservedele. Hvis en kritisk komponent går i stykker, risikerer det at stoppe togdriften. Det nye digitale radiosystem har både sikkerheden i top samt den styrke, at trafikken i langt de fleste tilfælde, vil kunne fortsætte selvom en komponent sætter ud. Systemet er redundant opbygget og monitoreres 24 timer i døgnet 365 dage om året. Langt de fleste fejl vil hermed kunne løses eller blive forbigået inden brugeren oplever udfald på systemet.

– ”Vi er stolte af at hjælpe Banedanmark med at levere tog til tiden de kommende år. Det er en milepæl i fornyelsen af jernbanens infrastruktur, og vi glæder os til at løfte opgaven,” fortæller Morten Simonsen, regionsdirektør i Eltel. Eltels kerneopgaver bliver at døgnovervåge radiosystemet året rundt, vedligeholde og optimere systemet og udbedre fejl, når de opstår, samt løbende rådgive Banedanmark om videreudvikling af systemet.

Større sikkerhed – og bedre oppetid
Efter Eltel i 2011 vandt eu-udbud af kontrakt for drift og vedligehold af GSM-R anlægget, har virksomheden ansat mere end 20 teknikere og ingeniører, og vil i de kommende år ansætte yderligere en række specialister inden for GSM-R.

”Vores store force er vores 80 landsdækkende teknikere, som har deres spidskompetence inden for netop GSM-teknologien. Hvis eksempelvis et uvejr skulle rasere med massivt nedbrud til følge, kan Eltel hurtigt have teknikere på alle de berørte steder,” fortsætter, Morten Simonsen.

Det nye GSM-R-system består af mere end 300 mastesystemer samt 75 betjeningspladser, som er placeret på kommandoposter rundt i hele Danmark. Hertil kommer et fuldt udbygget core anlæg, som binder teknikken sammen. Udover radioinfrastrukturen består anlægget af mere end 5.000 aktive og passive enheder som routere, switche, strømforsyninger og nødgeneratorer. Endeligt er der 21 tunneler i Danmark, som har fået implementeret GSM-R-dækning heriblandt både Storebælt og Øresund.

Udover Banedanmarks GSM-R-anlæg varetager Eltel i dag driften af det eksisterende analoge radioanlæg, transmissions- og IP-netværket samt de mange fiber- og kobberkabler, der løber langs med det danske jernbanenet.


Eltels NOC overvåger GSM-R-anlægget 24 timer i døgnet, 365 dage om året.


Oversigt over de mest basale komponenter i GSM-R-anlægget