Eltel Gadebelysning hjælper med at spare på energien

I Eltels afdeling for Gadebelysning har de travlt i de sidste måneder af året. De hjælper nemlig Københavns Kommune med at spare energi – det sker ved at benytte den sidste nye teknologi inden for området.

LED til København
Eltel Gadebelysning skal inden årsskiftet udskifte godt 4.000 stk. wirehængte armaturer rundt omkring i København til nye med LED. Herudover skal der skiftes ca. 550 stk. parklygter også til LED. Årsagen er dels, at kviksølvlamper udfases, men også for at opnå energibesparelse tillige med en forbedret belysning af vejene.

Alle de nye armaturer er forsynet med automatik, der sænker lyset mellem kl. 22-06 for at optimere energiforbruget. Energibesparelsen for kommunen, når udskiftningen til de nye armaturer med LED er tilendebragt, vil være på mere en 1. mio. kr. årligt. 

Gennemførelse inden årets udgang
At gennemføre dette projekt inden årets udgang kræver minutiøs planlægning, performance og samarbejde, specielt da en væsentlig del af de nye armaturer skal monteres på stærkt trafikerede veje som f.eks. H.C. Andersens Boulevard (hvor der blandt andet er spærretid) og i andre dele af centrum – derfor er grundig planlægning i højsædet, da det ikke er velset at genere trafikken. 

Cykelby
Københavns Kommune vil være cyklernes by, så Eltel udfører en del projekter for at forbedre cykelstier og derved fremme cyklismen.

De mest markante ændringer vil være i Nyhavn og de nye broer over havnen - dels ved Nyhavn og dels ude på Holmen.

 Til de nye broer har Eltel sammen med en partner udviklet specielle LED-armaturer til montering i rækværker m.v.

For at forbedre miljøet og aktiviteter i København er Eltel ligeledes i gang med at udføre lys på legepladser og boldarealer, så der er noget for de unge mennesker i nærområderne. Boldarealer med lys er yderst populære - de er så populære, at lyset slukkes pr. automatik kl. 22.00 af hensyn til støjgener for de omkringboende.

Metroaktivitet medfører ligeledes, her ved årsskiftet, en hel del arbejde med at frilægge/omlægge belysningen i områder, hvor der skal være graveaktiviteter.

Herudover er Eltel ligeledes i gang med forskelligt arbejde for DONG. Pt. udskiftes armaturer i Gentofte Kommune samt serie-udskiftning af lyskilder rundt omkring på Sjælland. 

Mere information:
Gert Poulsen, afdelingsleder, gert.poulsen@eltelnetworks.com