Fælles telefoniplatform forbinder Region Syddanmark

Eltel Networks og Region Syddanmark har netop indgået et samarbejde om at skabe én fælles telefoniplatform i regionen. Aftalen, der lyder på et tocifret millionbeløb, øger mobiliteten og serviceniveauet internt og mellem de forskellige sundhedsfaglige institutioner i regionen.

Videokonferencer på tværs af lokaliteter, forbedrede omstillingsmuligheder og et nyt fælles kontaktcenter for alle institutioner i Region Syddanmark. Det er resultatet af den netop underskrevne aftale mellem infranet-service-virksomheden Eltel Networks og Region Syddanmark. Aftalen, der lyder på et tocifret millionbeløb og omfatter regionens 16 sygehuse samt øvrige sundhedsfaglige institutioner, skal via en centraliseret telefoniplatform give Region Syddanmark store mobilitets- og effektivitetsfordele.

− Det er en stor anerkendelse for Eltel Networks, at Region Syddanmark har indgået et samarbejde med os om en central telefoniplatform. Aftalen vil sikre en fortsat udvikling af serviceforbedrende tiltag, der både optimerer den tværgående kommunikation mellem regionens institutioner og samtidig styrker kommunikationen internt i den enkelte institution, siger Vibeke deClaville Holm, Account Manager hos Eltel Networks. 

Smertefri overgang til én fælles platform
Samarbejdet mellem Eltel Networks og Region Syddanmark er todelt. Foruden design og implementering af én fælles telefoniplatform skal infranet-service-virksomheden i indkøringsfasen bistå med service og vedligehold af de eksisterende telefoniplatforme:

− Når Eltel Networks i dag overtager service og vedligehold af de forskellige eksisterende telefoniplatforme i Region Syddanmark, betyder det, at overgangen til én centraliseret platform bliver smertefri. Det giver nemlig Eltel Networks mulighed for at teste installationen grundigt, inden den bliver taget i brug. Skulle der opstå problemer, er det derfor også muligt at falde tilbage på de gamle systemer i en kortere periode, forklarer Vibeke deClaville Holm. 

God infrastruktur er afgørende
Kenneth Seerup Jørgensen, der er IKT-strategi-chef på Sygehus Lillebælt, glæder sig også over den nye aftale. Han forklarer, at aftalen vil sikre en driftsikker infrastruktur i Region Syddanmark, som er helt vital inden for sundhedssektoren:

− Med det store antal patienter, pårørende og samarbejdspartnere vi er i kontakt med i løbet af hele døgnet, må vores telefonisystem simpelthen ikke svigte. Derfor er det vigtig, at vi har en telefoniløsning, der kan skabe et naturligt flow i kommunikationen. Med den nye telefoniplatform vil vi samtidig være i stand til at forbedre tilgængeligheden for vores patienter, pårørende og mange samarbejdspartnere. Den aftale, vi har underskrevet med Eltel Networks, sikrer flow og ruster os godt i forhold til forskellige beredskabssituationer. 

Fælles platform skaber effektivitet
Kenneth Seerup Jørgensen mener samtidig, at aftalen vil skabe mindre spildtid i dagligdagen, fordi de enkelte institutioner i regionen bliver tættere knyttet sammen – hver især og med hinanden:

− Med det teknologiske løft, der følger med aftalen, opstår nye muligheder for samarbejder både internt og på tværs af institutioner. Vi får eksempelvis en stor fælles ’telefonbog’ med helt særlige selekteringsmuligheder, der gør det nemt at finde hinanden. Samtidig vil vi i det nye system kunne se om den person, vi søger, rent faktisk er ledig, ligesom vi kan skrive små chatbeskeder til hinanden. Alle sammen tiltag, der er med til at gøre vores hverdag mere effektiv og smidig. 

Infrastruktur på medarbejdernes præmisser
Med designet af den nye regionale telefoniplatform har brugervenlighed været et centralt mål. Det har nemlig været afgørende for både Eltel Networks og Region Syddanmark, at de 24.000 sundhedsmedarbejdere i regionen ender med en løsning, der er skræddersyet efter deres behov:

− I stedet for at brugerne skal rette sig ind efter en bestemt type infrastruktur, har vi skabt en løsning, der tilgodeser de mange forskellige funktioner, som findes i regionen, udtaler Vibeke deClaville Holm.

En fremtidssikret løsning
For Region Syddanmark har det samtidig været vigtigt, at den centraliserede telefoniplatform tager højde for de mange teknologiske udviklingspotentialer, der fremadrettet kan være med til at effektivisere dagligdagen hos medarbejderne i regionen:

− Det er vigtigt, at der bliver etableret en infrastruktur, der kan imødekomme de mange nye og spændende muligheder, der følger de konstante teknologiske frembrud. Aftalen vil fremadrettet give os en række nye teknologiske værktøjer, der gør medarbejdernes hverdag nemmere, fortæller Kenneth Seerup Jørgensen.

Fakta om løsningen

  • Eltel Networks har vundet to udbud hos Region Syddanmark. Det ene udbud dækker over service og vedligeholdelse af de individuelle telefoniplatforme, der i dag findes på de forskellige institutioner i regionen. Det andet udbud vedrører design og implementering af ny central telefoniplatform for hele regionen.
  • Den nye telefoniplatform er baseret på hardware og software fra Cisco-systems.
  • Aftalen omfatter Region Syddanmarks 16 sygehuse samt øvrige sundhedsfaglige institutioner. 

Fakta om Eltel Networks

  • Eltel Networks bygger, vedligeholder og udvikler infranet-løsninger, baseret på effektivt samspil mellem elektricitet, telekom og it.
  • Eltel Networks er en international organisation med 7.700 ansatte og en omsætning på 856 mio. euro.
  • I Danmark har Eltel Networks ca. 600 medarbejdere.

Fakta om Region Syddanmark

  • Region Syddanmark omfatter 16 sygehuse samt øvrige sundhedsfaglige institutioner.
  • Region Syddanmark har i dag 24.000 ansatte. 

Yderligere information kontakt:
Vibeke deClaville Holm, Account Manager, Eltel Networks, på 41 90 18 06 eller e-mail vibeke.holm@eltelnetworks.com

Kenneth Seerup Jørgensen, IKT-strategi-chef på Sygehus Lillebælt, på 40 43 95 01 eller e-mail kenneth.seerup.joergensen@slb.regionsyddanmark.dk