Eltel styrkede sin position og præstation i 2011

Omsætningen steg med 18 % og brød igennem 1 milliarder euro barrieren - Rentabiliteten forbedres på alle indikatorer - Udsigten for 2012 forbliver positiv.

”2011 var endnu et år med stor fremgang for Eltel. Koncernen skaffede vigtige markedsadgange og takket være vores medarbejdere, vandt vi nye kundekontrakter og forbedrede vores operationelle effektivitet og likviditet,” siger Axel Hjärne, direktør og CEO for Eltel Group Corporation.

De markeder, hvor Eltel er aktiv, fortsatte med at vinde frem i hele 2011. Eltels omsætning steg med 18 % i forhold til det foregående år og udgjorde EUR 1011,4 mio. (856,4). Væksten i omsætningen blev opnået organisk med positive bidrag fra de fleste områder og geografier i koncernen. I 2011 var den effektive EBITA EUR 46,2 mio. (43,1).

Cash Flowet, der er genereret i driften (før finansielle poster og skat), steg mærkbart til EUR 54,0 mio. (20,0), på baggrund af det forhøjede driftsresultat samt en reduktion i driftskapitalen. Koncernens omfattende budget for at forbedre effektiviteten, der blev lanceret i 2010, har succesfuldt bidraget til en EUR 8,8 mio. (23 %) reduktion af nettoarbejdskapitalen i slutningen af året på trods af den markante stigning i omsætningen. Det samlede beløb af likvide reserver, der var til rådighed i slutningen af året var EUR 72,4 mio. (59,5).

Systematisk udvikling ses i resultaterne.
”Eltel har opnået vigtige strukturelle forbedringer i de senere år, og det har hjulpet os med at imødekomme skiftende markedskrav og betingelser. En af de seneste ændringer har været at organisere hele koncernen i seks specialiserede forretningsenheder. Disse omfatter vores løsninger inden for både el og telekommunikation. Vores medarbejdere arbejder i en specialiseret organisation, hvor empowerment spiller en vigtig rolle. Evnen til at træffe de rigtige beslutninger i områderne er én af Eltels konkurrencemæssige fordele,” siger Axel Hjärne, direktør og CEO for Eltel Group Corporation.

Antallet af medarbejdere i slutningen af 2011 var 8064 – en 4 % stigning i forhold til året før (7751). Som et resultat af forbedringer i den operationelle effektivitet og velplanlagt anvendelse af underleverandører, var stigningen i medarbejderantallet velafbalanceret sammenlignet med væksten i omsætningen.

”Det strategiske mål for Eltel er at blive den førende Infranet virksomhed i Europa, og fortsætte med at forbedre den økonomiske vækst i koncernen. Vores service og konkurrenceevne er på et godt niveau, hvilket giver os en sund platform for systematisk organisk vækst.” Infranet betyder en innovativ integration af elektricitet, telekommunikation og IT-teknologi i samme produkt og leverance.

Udsigten for 2012 forbliver positiv.
”God efterspørgsel, indgåelse af nye kontrakter og vedligeholdelsesarbejdet på netværket efter vinterstorme i de nordiske lande, er nogle af faktorerne bag væksten i salget i første kvartal af 2012. Power Transmission underskrev en kontrakt i slutningen af marts på udførelse af strømforsyningsledninger for National Grid i Storbritannien. Denne kontrakt forventes at fortsætte de næste fem år. Underjordisk kabling er et andet område hvor investeringerne er stigende. Inden for telekommunikation er opgradering til 4G netværk og optisk fiber de dominerende drivkræfter.

Dog skal vi ikke glemme, at vi befinder os på et konkurrencepræget marked. Præstationen fra vores konkurrenter varierer meget i Europa. Eltel skal derfor fortsætte med at udvikle måden, vi driver virksomhed på, the ”Eltel Way”. Fokusset og det primære mål er at sikre, at vores medarbejdere er motiverede, har de rette kompetencer og værktøjer til at servicere vores kunder. Vores nye specialiserede organisation med en enestående viden for vores kunders behov, vil sikre et udbytterigt samarbejde med vores kunder. Eltel vil altid være så god som vores medarbejdere er tilsammen,” konkluderer Axel Hjärne.

Se Eltel Annual Review 2012 >>

Koncern nøgletal

MEUR 2011  2010 Change
Net sales  1011.4  856.4  + 18.1% 
Operative EBITA  46.2  43.1  + 7.2% 
EBITA* 41.8  34.1  + 22.6% 
Medarbejdere ved årets udgang 8064  7751 + 4.0% 

*Herunder enkeltstående ekstraordinære poster.

Mere information:
Axel Hjärne
President and CEO
E: axel.hjärne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
T: +358 40 311 4503
E: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com