Eltel Group bryder det magiske 1 milliard euro i omsætning

Eltel Group nåede 1 milliard euro i omsætning i 2011 - med stabile forbedringer i både indtjening og cash flow. Eltel har gennem de sidste 10 år udviklet sig til en anerkendt servicevirksomhed med en konkurrenceevne, der kommer af motiveret personale og brancheledende kompetencer. En ny specialiseret organisation med fokus på driftsdygtig effektivitet og langvarige kunderelationer vil fortsætte med at styrke Eltels markedsposition fremadrettet. Dette understøttes også kortsigtet af markedsvilkårene som også ser positive ud for 2012.

Nettoomsætningen på € 1008 millioner er 18 % højere end i 2010. Dette blev opnået organisk. Omsætning udviklede sig favorabelt på de fleste forretningsområder i koncernen. I slutningen af året fandt en markedsudvidelse sted da engelske National Grid valgte Eltel sammen med deres britiske partner Carrilion plc. som den foretrukne byder til deres 5-årige investeringsprojekt. Storbritannien vil oprette en tiendedel faste driftssteder i landet som en del af Eltels europæiske fodspor.

Eltels stærke beslutsomhed om at bygge en servicevirksomhed bliver belønnet. Eltel har i dag en velstruktureret og samlet organisation med tæt på 400 specialiserede teams i marken. Veluddannede og erfarne medarbejdere der med detaljeret viden omkring kundernes processer skaber kundetilfredshed og giver værdi til vore kunder. Vedvarende planer for at forbedre driftseffektiviteten er blevet implementeret og Eltels overordnede konkurrenceevne er blevet forbedret over de seneste år. Evnen til at bruge interne ressourcer på tværs af grænserne er blevet vigtigere i forhold til at modsvare ændringerne i de lokale behov. Antallet af medarbejdere er steget med 4 % til 8064 ved årets afslutning.

10 års jubilæet fokuserede på arrangementer med kunder og personale. Hovedarrangementet foregik i København hvor udfordringen omkring infrastrukturen i verden blev drøftet med operatører og erhvervseksperter. På mødet blev det nye brand image lanceret med løsningshjelme og Eltel budskabet – ”Boosting Infranet Quality.” Konklusionen af diskussionen var at der stadig er mulighed for at forbedre den nuværende praksis, hvordan man udformer, administrere og driver netværk for at opnå bedre effektivitet. Eltel har god position som aktiv spiller, med dens erfaring, kunde partnerskaber og en veletableret Field Service organisation.

Med hensyn til teknologi og løsninger kommer Smart Grid til at spille en betydelig rolle i fremtiden. Dette betyder en variation af ting fra distribution af el-produktionssystemer, vedvarende energikilder, M2M løsninger til el-køretøjer. Eltel har pole position, grundet deres langvarige erfaring indenfor både el- og telekommunikation, men også anvendelsen af moderne IT baserede løsninger, ved såvel egne aktiviteter som ved kundeløsninger. Virksomhedens tilbud omfatter blandt andet installation og levering af komplet Smart Metering systemer, opbygning af opladningsnetværk til el-køretøjer og installation og tilslutning af vindkraftværker.

Som forretningsstrategi sigter Eltel fortsat efter at vokse sig til den ledende virksomhed indenfor Infranet service i Europa. Proces- og medarbejderudvikling er de vigtigste aktiviteter i firmaets udvikling de næste år frem.

Detaljerede tal vil blive offentliggjort når revisionen er afsluttet i starten af april.

Axel Hjärne
President and CEO
Eltel Group Corporation