En hilsen fra Eltels administrerende direktør på selskabets 10 års jubilæum

Eltel Networks blev grundlagt den 29. juni 2001, hvor Fortum solgte IVO Transmission Engineering til en finsk baseret private equity investor. På 10 år har forretningsmiljøet omkring el og telekommunikation ændret sig dramatisk. Deregulering, privatiseringer og udliciteringer har været en stor booster for succes i vores samfund, og Eltel har haft en vigtig rolle i denne udvikling.

Vores kunder er de førende netværkejere, operatører og teknologiudbydere i alle de lande, hvor vi opererer. Vi vil gerne give vores varmeste tak til alle vores kunder, med hvem vi har haft fornøjelsen af ​​at gøre forretning i alle disse år. Vores samarbejde er udvidet fra 190 mio. EUR til 900 mio. EUR i vores 10 års eksistens.

Eltel ville ikke være leder af Infranet industrien uden sine meget kompetente samarbejdspartnere. Disse kommer fra forskellige sektorer inden for teknologi, materialer, IT, finans- og forretningsområdet bare for at nævne nogle få. Hvad er fælles for vores partnere er, at vi sammen altid har sat barren meget højt for at være i verdensklasse og for at være en innovativ pioner. Tak til vores partnere.

Sidst men ikke mindst handler en servicevirksomhed som Eltel om mennesker. Da vi startede, var vi 1.500 medarbejdere. Nu er vi oppe på 8.000 ansatte. Vi opererer i ni lande og leverer projekter over hele verden. Vi repræsenterer også en stor vifte af forskellige kulturer og skikke. Vores værdier er specialisering, empowerment og proaktivitet. Eltel Way er bygget op omkring disse værdier, uanset hvor vi er. Vores medarbejdere, både dem der arbejder hos Eltel i dag, men også dem, der arbejdede her før, vil vi takke for, at vi er det, vi er i dag.

Med disse ord -  på denne smukke sommermorgen - ser vi fortrøstningsfuldt ind i fremtiden. Infranet samfundet er endnu ikke fuldendt, men der er en stigende interesse på verdensplan for at fortsætte arbejdet. Sammen med vores interessenter har vi været i stand til at bygge en bedre verden, der bygger linjer på tværs af søer, skove og fjorde og bringer elektricitet til landsbyer i Afrika. Mens disse udfordringer fortsætter, vil vi tilføje nye. I fremtidens samfund er vi mere ”smarte,” da mere intelligens bliver introduceret til de systemer og gadgets, vi benytter i vores dagligdag.

Sammen vil vi gøre det igen - sammen vi vil bygge det smarte samfund i det 21. århundrede.

Yderligere oplysninger:
Hr. Axel Hjärne