Eltel jubilæum i København

"Boost your visions and future Infranets" Eltels 10 års jubilæumsseminar er blevet afholdt i København med en række internationale deltagere. Deltagere fra 9 europæiske lande samledes i København for at drøfte fremtidige infranetvisioner. Repræsentanter fra førende operatører og teknolgi- og serviceleverandører præsenterede deres virksomheders tanker om fremtidig udvikling og forberedelse på samme.

Axel Hjärne, Adm. Koncerndirektør i Eltel, åbnede seminaret med sin tale. I starten af sin tale nævnte Hjärne betingelserne og Eltels værdiløfte til netværksoperatørerne for 10 år siden, da man stod foran outsourcing. I anden del af sin tale fremhævede han resultaterne af outsourcingerne, og hvordan man realiserede disse. Til sidst præsenterede Axel Hjärne den konstante udvikling af løsninger i Eltel samt Eltels planlagte, fremtidige rolle i branchen.

Udsigterne for europæisk elenergioverførsel og vedvarende energi blev drøftet af Kari Kuusela, Adm. Direktør, Asset Management, fra den finske transmissionssystemoperatør Fingrid.

Ove Alm, Adm. Dir. i Skanova i Sverige præsenterede fremtidig telekommunikation.  Skanova er et 100 % ejet datterselskab af TeliaSonera, og ejer al kobber- og fibernetværk i Sverige. Skanova leverer kapacitet til 140 operatører i Sverige.

IBM har foretaget omfattende research af den globale infrastrukturs ineffektivitet. Peter Korsten, Partner og Vicedirektør i IBM Institute for Business Value, præsenterede et ”system-of-systems” tiltag med henblik på at bygge en mere smart verden.

Dr. Kjell A. Nordström, enfant terrible fra den moderne forretningsverden, gav en dramatisk præsentation af vores verden, og rystede vores konventionelle overbevisninger.

Rundt-om-bordet diskussionen fokuserede på at kommentere de tidligere præsentationer, og hvordan individuelle virksomheder reagerer på nuværende og fremtidige udfordringer i vores infranet. Highlights fra præsentationerne vil blive debatteret på Eltels hjemmeside henover sommeren.

For yderligere information:
Hannu Tynkkynen, tel. +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com