Eltel samler elselskaber til en Smart Metering workshop i Bukarest

Smart Metering er det mest konkrete eksempel på implementering af Smart Grid, hvor forbrugerne er en interaktiv del af det moderne intelligent elnet. Eltel er en anerkendt leder i Nordeuropa med sin installation af 3 millioner målere og med omfattende know-how i komplet projektgennemførelse.

Ved et seminar for de rumænske forsyningsværker, der blev afholdt i Bukarest den 24. maj 2011, var 20 repræsentanter fra de rumænske distributions- og transmissionsselskaber, el regulatorer, Eltel og Eltels teknologipartnere Echelon og eMeter samlet for at dele erfaringer inden for Smart Metering.

De rumænske forsyningsværker har hidtil implementeret remote målesystemer, men målere baseret på ældre teknologi. Systemer, der har haft en begrænset dataindsamlingskapacitet og funktionalitet. Senest er det første AMR (Automatic Meter Reading) system blev installeret af Electrica fra centralt hold for at oprette fjernforbindelse til målere på mellem spændingsniveauet.

Da en ny energilov og nye energimålingskoder er under udarbejdelse, sandsynligvis i 2012, forventes det, at anvendelsen af mere intelligente målerløsninger begynder at finde sted.

De moderne Smart Metering løsninger er i stand til at overføre ”real time” data om elforbruget i husholdningerne og derved skabes der radikale nye muligheder for elselskaberne til at planlægge en mere økonomisk elproduktion og -distribution til kunderne. I dag er de mest avancerede systemer i Europa at finde i Finland, Sverige og Danmark, hvor Eltel begyndte at installere den nye målerteknologi allerede i 2005.

Mere information:
Ion Nedelcu, General Manager, Eltel Networks SRL
Tlf. 40 744 337 117, ion.nedelcu@eltelnetworks.com