Udnævnelse i hovedbestyrelsen i Eltel Group

Den ordinære generalforsamling i ”Shareholders of the InfraNet Company 1 AB”, moderselskab for forskellige Eltel Group selskaber, blev afholdt den 29. april 2011. Gérard Mohr blev valgt som direktør i bestyrelsen, da bestyrelsesmedlem Mr. Claude Darmon har givet sin afskedsbegæring. Thomas Berglund, Gustav Bard, Jean Bergeret, Mattias Eklund og Matti Kyytsönen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Thomas Hofmeister og Erkki Nikoskelainen blev genvalgt som vicedirektører. Thomas Berglund vil fortsætte som bestyrelsesformand.

I de sidste 20 år har Gerard Mohr haft flere ledende stillinger i internationale elektriske entreprenørvirksomheder. Disse omfatter blandt andet CEO for GTIE i 1992 til 1999, senere omdøbt til Vinci Energies og COO for Veolia Water i 1999 til 2003. Gerard Mohr blev udnævnt COO for Cegelec i 2004 og han bestred denne position indtil 2008. Siden 2009 har Gerard Mohr ageret som privat investor, aktionær og bestyrelsesmedlem i flere selskaber i den elektriske energi- og byggesektor. Gerard Mohr er uddannet på Ecole Polytechnique og Corps des Mines i Paris.

Mere information:
Axel Hjarne, President og CEO, Eltel Group