Eltels resultater i 2010

Eltel Group rapporterede en 5,0 % operativ EBITA i 2010 på trods af lav efterspørgelse i markedet i første halvår. Med en operative EBITA på 43.1 millioner EUR, tilføjede Eltel det tredje år i træk med stærk performance i en periode, der generelt har været præget af recession i industrien og i verdensøkonomien. Med denne præstation rangerer Eltel blandt de førende inden for Infranet service tjenester i Europa.

Eltel koncernens omsætning blev på EUR 856.4 millioner i 2010, et fald på 1,8 % fra året før. Under hensyntagen til en langsom start på 2010 med en 10 % nedgang af salget fra 2009, viste den anden halvdel af 2010 sig med en stærk bedring på hele 6 % stigning i salget ift. samme periode i 2009.

"Takket være vores gode produkt-/servicesportefølje og vores stærke tilstedeværelse i markedet, var vi i stand til at udnytte markedspotentialet til fulde i andet halvår af 2010. Selv om vi ikke helt nåede de samme tal som i 2009, er vi glade for at være tilbage på ”vækstvejen,”" siger Hr. Axel Hjärne, koncerndirektør for Eltel Group Corporation.

I løbet af året vandt Eltel betydelige nye kontrakter inden for den veletablerede el- og telekommunikationssektor.  Eltel underskrev nye fem-årige kontrakter i Sverige og Danmark inden for jernbaneinfrastrukturen. På Smart Grid implementering har Eltel positioneret sig som den førende leverandør i Nordeuropa. Med en reference base på tre millioner intelligente målere er Eltel godt rustet til at vinde nye kontrakter i de baltiske lande, Polen, Tyskland og andre europæiske lande. Den nye udvikling omfatter også ladenetværk for elbiler og vindkraft anlæg.

"Som et resultat af vores gennemprøvede konkurrenceevne og proaktive tilgang til innovation, er Eltel godt rustet til at møde udfordringerne i fremtidens Infranet. Som grundlægger af Infranet service industrien, vil vi i år fejre vores 10 års jubilæum. Ændringerne i telekommunikations- og el-markedet har været enorm i løbet af de 10 år. Vores ambition er fortsat at bidrage til udførelsen af ​​Infranettet i vores samfund også i de kommende år," fortsætter Hr. Hjärne.

Kapitalstrukturen i Eltel Gruppen blev væsentligt styrket via en omstrukturering af balancen. Dette blev iværksat af ejere og långivere i juli 2010. Egenkapitalen blev forøget med EUR 190.1 millioner som følge af denne indsats. "Det giver os et godt økonomisk grundlag for at fortsætte som en troværdig partner for vores kunder både på langsigtede serviceaftaler og nye store projektkontrakter," siger Hr. Hjärne.

"En stor del af Eltel's succes er vores personale. Eltels medarbejdere har vist en vilje til forandring, da forretningsmiljøet omkring os har ændret sig. De vigtigste drivkræfter for vores udvikling er specialisering, empowerment og en proaktiv tilgang. Alle disse er nødvendige for at opfylde de forventninger vores kunder og partnere har - i dag og i fremtiden," slutter Hr. Hjärne.