Axel Hjärne åbner Eltel jubilæumsseminar i København

Liberalisering og efterfølgende privatiseringer og omstruktureringer af forsyningsselskaber og operatører, var en afgørende faktor for Eltels udvikling i selskabets første 10 år. Med disse ord åbnede Axel Hjärne, Adm. Koncerndirektør i Eltel, seminaret iKøbenhavn den 17. juni 2011.

De førende teleoperatører i Finland, Sverige, Norge og Polen outsourcede tilsammen 20.000 teknikere for 10 år siden. Den rivende udvikling inden for telekommunikation har ændret billedet fuldstændigt. Ny lovgivning, EU tiltag og nye emissionsmål var ligeledes medvirkende til at ændre Europa.

"Nøglen til Eltels succes har været at reagere i tide og effektivt på kundernes behov.  Vores løfte om værdi er blevet opbygget omkring fleksibilitet i relation til omkostninger, personale, vedvarende konceptudvikling, processer, struktur, mandskab og IT. Nye resultatmålinger og analyser af disse har dannet basis for adskillige evalueringer af serviceniveauet. Eltels strategi er baseret på specialisering i drift og fastlæggelse af veldefinerede serviceydelser.  På den måde opnår vi et bedre resultat og et mere tilgængeligt netværk til en konkurrencedygtig pris," udtalte Axel Hjärne. Enkelte kundecases fra tidligere år blev præsenteret.

Det er Eltel folk, som har været drivkraften bag udviklingen.  "Uanset om det er vores nytænkning eller om vi anvender de nyeste processer i praksis, så er det vores 8.000 medarbejdere, som hver dag sikrer levering af services til kunden.  Udover specialisering, er bemyndigelse og proaktivitet de andre to elementer, som udgør ”the Eltel Way”. Eltel Way er en dokumenteret metode til, hvordan man driver en verdensklasse infranet service virksomhed."

I den sidste del af sin tale, fokuserede Axel Hjärne på Eltels fremtidige vision, som er tæt relateret til udviklingen af Smart City og Smart Society. Mens de tidligere nævnte forandringer i vores samfund fortsætter, kommer der nye elementer til. Disse elementer er fx den rolle, som vedvarende energiressourcer spiller, sammenkobling af Europa ved hjælp af energioverførsel og forsat pres på kvalitet og effektivitet. Eltels svar på dette vil i det næste årti være at integrere sin know-how inden for el, telekommunikation og IT til en infranetløsning på en intelligent måde.

"Eltels rolle vil være at bidrage til transformationen i den europæiske el-sektor ved hjælp af vores store erfaring inden for telekommunikation. Udrulning af M2M - machine-to-machine -  og Smart Grid løsninger vil spille en væsentlig rolle. Ved at øge best practices yderligere og i højere grad anvende vores erfarne medarbejdere i 9 lande på tværs af grænserne, vil sikre at Eltel er på højde med udviklingen også i fremtiden”, konkluderede Axel Hjärne.

For yderligere information:
Axel Hjärne, Adm. Koncerndirektør, Eltel Group