Vi er kun én boks fra et dansk Smart Grid

Teknologivirksomheden Eltel Networks præsenterede i dag sit bud på fremtidens intelligente elnet. Eltel Networks’ Smart Grid er nemlig den allerførste løsning, der er klar til en total udrulning og kræver blot, at en boks sættes op ved de lokale transformatorer. Virksomheden løftede sløret for de nye elløsninger på en Smart Grid konference afholdt på Holckenhavn Slot i Nyborg.

Pressemeddelelse udsendt tirsdag den 16. november 2010, kl. 14.00

Den danske debat om Smart Grids har hidtil været præget af drømme og luftige ideer om, hvordan et Smart Grid kan opbygges. Nu bliver det hele mere konkret - Eltel Networks er nemlig klar med en komplet Smart Grid løsning, hvor der blot skal opsættes en boks ude ved de lokale transformerstationer, og et dansk Smart Grid vil være en realitet.

- Hos Eltel Networks er vi meget stolte over, at vi allerede nu er klar med en løsning, der giver både elselskaber og slutkunder muligheder, vi hidtil kun har kunnet drømme om. Vi er overbeviste om, at vores Smart Grid vil revolutionere danskernes tilgang til elforbrug og produktion, siger Sonny Nielsen, der er adm. direktør for Eltel Networks i Danmark.  

Smart Grid boksen kan kommunikere med fjernaflæste elmålere, varmepumper, ladere til elbiler, solcelleanlæg, de fleste moderne elprodukter etc. Via et virtuelt kontrolpanel kan hver enkelt husstand overvåge, styre og tilpasse alle deres tilsluttede apparaters elforbrug, så snart den lokale boks er sat op.

Ubegrænset brugervenlighed
På konferencen blev det afsløret, at Eltel Networks’ Smart Grid løsning er den eneste i verden, hvor softwaren ligger i et åbent system, som alle kan udvikle applikationer til. Elselskaberne kan derfor selv udvikle applikationer, hvor forbrugerne via deres computer eller mobiltelefon selv kan styre, overvåge og kontrollere deres elforbrug. De danske forbrugere vil dermed selv kunne opsætte regler for, hvornår vaskemaskinen skal gå i gang, eller om varmepumpen skal oplagre varme om natten, når der produceres overskudsstrøm.

Det nye system gør det muligt at integrere alle elektriske apparater samt varme-, gas- og vandaflæsning. Og i takt med udviklingen i danskernes forbrugsmønstre og valg af produkter kan systemet hele tiden tilpasses via applikationerne, så det aldrig bliver forældet eller skal udskiftes.

Forudsætning for at opnå klimamål og besparelser
På konferencen blev andre emner vedrørende Smart Grid også vendt. Michael Guldbæk Arentsen, Chefkonsulent for Dansk Energi, fortalte om den store samfundsøkonomiske og klimamæssige besparelse ved at indføre Smart Grid i Danmark.

- Det danske samfund vil spare ca. 6,1 mia. kr. frem til 2050, hvis vi tilføjer intelligens til elnettet. Dette vil blive endnu mere, hvis udbredelsen af varmepumper og elbiler bliver større end forventet, siger Michael Guldbæk Arentsen.

Og netop elbiler havde Lærke Flader, fra Dansk Elbil Alliance også noget at sige om. Hun påpegede, hvor vigtigt det er, at fokus på elbiler ikke står alene.

- Smart Grid og elbiler er begge forudsætninger for at imødekomme de klimaudfordringer, vi står overfor. Et Smart Grid kan sikre, at elbilernes lagerkapacitet udnyttes effektivt, så de oplader, når det øvrige elforbrug er lavt, f.eks. om natten, siger Lærke Flader.

På den måde kan elbilerne være med til at opbevare overproduktion af vedvarende energi - og ikke mindst nedbringe behovet for at supplere med kulkraftværker, når energiforbruget topper morgen og aften.

For yderligere information om Eltel Networks’ Smart Grid, kontakt venligst:
Sonny Nielsen, Administrerende direktør, Eltel Networks, +45 21267179,  Sonny.Nielsen@eltelnetworks.com 

Per Jørgensen, Director AMM Group, Eltel Networks, +45 20774100, Per.Joergensen@eltelnetworks.com

Esben Bie, Kommunikationskonsulent, +45 60606630, esben.bie@dreyerkvetny.dk     

For yderligere information om Dansk Elbil Alliance, Kontakt venligst:
Lærke Flader, Bracnhechef, Dansk Elbil Alliance, +45 22750415

For yderligere information om Dansk Energi, Kontakt venligst:
Michael Guldbæk Arentsen, Chefkonsulent, Dansk Energi, +45 22750459