Eltel deltog i det europæiske seminar "Realization of the Future Grid"

Temaet for seminaret var hvordan vedvarende energi og intelligent netværk influerer på el-nettet og el-industrien. Seminarets hovedtaler var fra Eon, Vattenfall, Fortum, IBM, ABB og internationale/lokale myndigheder og politiske rådgivere.

Janne Raatikainen, Salgsdirektør fra Eltel, deltog i seminaret og gav en præsentation med et kort overblik over Eltel som virksomhed og elmarkedet i Finland. De øvrige to dele af præsentationen omhandlede udskiftningsprojektet på AMR målere og Eltel’s generelle udsigter i forbindelse med ”Smart Grids”.

Under AMR præsentationen forklarede Janne hvordan et veltilrettelagt og administreret roll-out projekt skal håndteres. Så vel som Eltel’s gode resultater på adskillige projekter i de nordiske lande blev præsenteret. ”Smart Grid” delen dækkede Eltel’s syn på industriel udvikling. “Der er mange fælles EL og TEL field service muligheder for os. De ligger i området af vedvarende energi, måling og kontrol af nettet. Ud over det er det vigtigt, at højt profilerede virksomheder skaber fælles tilbud og værdiudsagn."

Eltel’s nuværende dækning af det antaget Smart Grid field services behov ligger på ca. 75 %. Det forventes at både AMR og Smart Grid vil øges med en volumen på 20 % af det totale Infranet marked. Alle netværkspartnere drager fordel af den nye udvikling: højere tilgængelighed i netværket, bedre forudsigelighed, forbundne processer, større volumen, højere afkast på investeringerne, lavere levetidsomkostninger. Janne afsluttede sin præsentation med følgende konklusion om Eltel's evne i Smart Grids:

  • Eltel er frontløberen på field services inden for Smart Grid, da vi har erfaring fra et højt antal AMR installationer i de nordiske lande.
  • Eltel har ekspertise og geografisk tilstedeværelse, der binder landene sammen både på landsdækkende- og internationale aktiviteter.
  • Eltel tilbyder verdensklasse field services og udførelse af store projekter på MV og HV netværk. 
  • Eltel fokuserer på projekter og procesudvikling med eksisterende kunder.