Power

I Power arbejder vi primært med etablering, drift og vedligehold på elforsyningsanlægget i Danmark. Vi udfører alle arbejder på privat- og offentligt ejet distributionsnet og på det overordnede transmissionsnet Energinet.

Hos Power kan vi:

Opretholde driftslederansvaret for et højspændingsanlæg og desuden hjælper vi en del af vores kunder med driftslederaftaler.

Bidrage med etableringen af producerende og forbrugende el-anlæg og derved understøtte at den grønne omstilling realiseres.

Etablere gadebelysning, samt energirenovering i bygninger.

Indenfor elforsyning tilbyder vi bl.a.:

 • Etablering, drift og vedligehold af elforsyningsanlæg
 • Tilslutning af elforbrug og elproduktion til elforsyningsnettet
 • Eftersyn, vedligeholdelse og service på højspændingsanlæg
 • Højspændingsmontage af afbrydere, adskillere og transformere mv.
 • DILO anlæg til håndtering af SF6 -gas
 • Prøvevogn/målevogn - udmåling af kabelfejl samt test af kabler
  (kabler kan testes op til 150kV)
 • Driftslederansvar og KLS-D assistance iht. BEK1608
 • Drift- og koblingsledelse
 • Projektering og etablering af el-tekniske anlæg

Indenfor gadebelysning og energirenovering tilbyder vi bl.a.:

 • Etablering, renovering, vedligehold og optimering af gadebelysningsanlæg
 • Energioptimering i bygninger
 • Projektering og etablering af belysningsanlæg
 • GIS-registrering

Kontaktperson

Tommy Heine Bentsen

Forretningsområdechef, Power
+45 88 13 50 00 tommy.heine.bentsen@eltelnetworks.com